Aleksandra Bąkiewicz wśród najlepszych olimpijczyków


XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Częstochowska licealistka po raz drugi zawalczy o laur finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 

Aleksandra Bąkiewicz, uczennica częstochowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, zajęła pierwsze miejsce w okręgowych eliminacjach 38. edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Teraz będzie reprezentować szkołę i Częstochowę w etapie ogólnopolskim. Trzeba dodać, że Aleksandra Bąkiewicz jest ubiegłoroczną finalistką etapu centralnego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

– Uczestnictwo w tej olimpiadzie daje nie tylko możliwość uzyskania indeksu na studia, ale również niezapomniane wrażenia, bogatą wiedzę i nowe doświadczenia. Udział w olimpiadzie pozwolił mi poznać i zgłębić szeroką wiedzę o ekologii, którą wcześniej – tak jak było w moim przypadku – nie myślałam, że polubię. Otwiera to również wiele możliwości i pokazuje nowe perspektywy co do przyszłego kierunku studiów i zawodu – mówi Aleksandra Bąkiewicz.

Olimpiada przebiega w trójetapowych eliminacjach: szkolnych, okręgowych i ogólnopolskich, w których wykazać się trzeba nie tylko wiedzą, ale także umiejętnością przyczynowo-skutkowego myślenia. Aleksandra z sukcesem przeszła przez pierwsze dwie eliminacje. Etap okręgowy odbył się 15 kwietnia 2023 roku w Katowicach, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Tu młodzi uczestnicy musieli napisać test pisemny, a następnie zmierzyć się z  serią pytań ustnych komisji. Do etapu centralnego przeszło siedem osób; Aleksandra z najlepszym wynikiem.

W etapie okręgowym z województwa śląskiego brało udział ponad 60 osób, natomiast, w etapie podstawowym – 1850 osób. Dla porównania w całej Polsce do rywalizacji szkolnych w tym roku stanęło 19 870 uczniów i uczennic szkół średnich (prawie 4,5 tys. więcej niż w roku poprzednim).

Finał Centralny Olimpiady odbędzie się na Mazowszu w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 2–3 czerwca 2023 r. Będzie się składał z testu pisemnego, do którego przystąpią 7-osobowe reprezentacje z każdego województwa. Kolejnym krokiem będą zmagania ustne, do których zakwalifikują się nieliczni.

Problematyka olimpiady jest wyjątkowo obszerna i uczestnictwo w niej wymaga bardzo dobrego przygotowania. W zakresie tematycznym są między innymi bloki: ekologia klasyczna, woda i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka wodna i leśna, żywność i zdrowie, promieniowanie i hałas, prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody ale również i bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie.

Ogrom wiedzy potrzebnej do tej olimpiady doceniają senaty uczelni wyższych, które przyznają finalistom i laureatom stopnia centralnego indeksy bez postępowania rekrutacyjnego na różne kierunki studiów.

UG

Zdjęcia Archiwum Aleksandry Bąkiewicz

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *