MAŁA KROPKA. Zasada Hipokratesa


Wbrew intencjom i działaniom sejmowych i pozasejmowych aborcjonistów – zwolenników drastycznego rozszerzenia skali i zakresu praktyk aborcyjnych w Polsce – przypominam kilka prawd – dotyczących rodowodu naszej cywilizacji – w zakresie medycyny.

 

Cytat z dzieła Johna Hirsta „Najkrótsza historia Europy”: „Nowoczesna medycyna zachodnia pochodzi od Greków, a w szczególności od Hipokratesa, który mieszkał w Atenach podczas ich złotego wieku, w V stuleciu p.n.e. /…/ Hipokrates podchodził do chorób rozumowo, zakładając, że mają naturalne przyczyny /…/ Dokładnie badał przebieg schorzeń oraz okoliczności, w których pacjenci na nie zapadali. /…/ Nałożył na lekarzy surowe wymogi: mają postępować etycznie i dyskretnie, pamiętając o tym, co jest dobre dla ich pacjentów. Osiągnięcia Hipokratesa zdefiniowały profesję medyczną.

Jeszcze niedawno studenci medycyny składali przysięgę, którą on sformułował, i która nosi jego imię, a przy okazji ukazuje, jak wyglądała medycyna za jego czasów.”

Fragmenty Przysięgi Hipokratesa: „Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Nikomu, nawet na żądanie nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. /…/ Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, nie po to, żeby świadomie wyrządzić krzywdę lub szkodzić w inny sposób. /…/

Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy. Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu tej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy; jeśli ją przekroczę i złamię, niech mnie los przeciwny dotknie.”

SZYMON GIŻYŃSKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *