„Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu”


Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel wspólnie z wójtem Gminy Kornowac Grzegorzem Niestrojem oraz członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach Bronisławem Karaskiem otworzył 4 kwietnia „Zieloną przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu”. Miejsce będzie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych oraz spotkań społeczności lokalnej. Teren objęty projektem znajduje się tuż obok punktu widokowego w Kornowacu, usytuowanego na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia.

 

Lokalizacja jest często odwiedzana nie tylko przez mieszkańców gminy czy powiatu, ale również turystów z dalszych regionów Polski, a nawet zagranicy. Planowane nasadzenia idealnie wkomponują się w otoczenie i wraz ze stworzoną infrastrukturą techniczna (mała platforma widokowa na poziomie gruntu) wpiszą się w otoczenie i stworzy spójną, atrakcyjną przestrzeń.

Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie: wykorzystanie naturalnej charakterystyki terenu, zastosowane rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, spójność i atrakcyjność koncepcji. Istotnym kryterium była także zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań, które obejmowały wniosek, a także zaangażowanie społeczności lokalnej w opracowanie i w jego realizację oraz wykorzystanie przestrzeni terenów zieleni do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych, a także spotkań społeczności lokalnej.

Koszt całkowity zadania to 297 101,01 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 229 334,80 zł.

 

Źródło: WFOŚiGW

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *