Ulgi cofnięte przez CUK w Częstochowie prześwietli WSA w Gliwicach


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wszczął procedurę w sprawie skargi częstochowskiego radnego Piotra Wrony, dotyczącej likwidacji przez Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie ulg przysługujących z racji Karty Dużej Rodziny. – Z mojej wiedzy wynika, że będzie to pierwsza sprawa tego typu w Polsce, druga dotyczy Krakowa, ale ta znacznie później, niż częstochowska, została skierowana do WSA – komentuje Piotr Wrona.

 

 

Przypomnimy. W Polsce od kilku lat funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, która rodzinom wielodzietnym zapewnia różnego rodzaju ulgi. W Częstochowie jedną z nich jest 50-procentowa bonifikata za odbiór odpadów komunalnych. Do 2023 roku Centrum Usług Komunalnych przestrzegało tej zasady, ale wygląda na to, że teraz zaczęło szukać oszczędności. Za pośrednictwem administratora budynków ZGM TBS Centrum Usług Komunalnych rozsyła informację z żądaniem, aby posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy korzystają z ulgi, zaczęli dokumentować zamieszkiwanie razem z dziećmi. Na tę „nowość” z oburzeniem zareagowały rodziny wielodzietne. – To nie jest zgodne z prawem. Zapis nowelizacji ustawy, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku wyraźnie mówi, że „za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.” Zatem ustawa konkretnie wskazuje, że wspólne zamieszkiwanie z dziećmi nie jest wykładnią do korzystania z ulg wynikających z Karty Dużej Rodziny. Ideą ustawy jest bowiem wsparcie nie tylko tych rodziców, którzy wychowują dzieci, ale także tych rodziców, którzy wychowali już swoje potomstwo. Natomiast, według CUK, rodzicom, których dzieci się już usamodzielniły – nic się nie należy. To kompletne nieporozumienie. Pracownicy CUK albo nie czytają ustaw ze zrozumieniem, albo usiłują zaoszczędzić naszym kosztem, mijając się z prawem – mówią rodzice.

W piśmie CUK swą decyzję argumentuje wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 kwietnia 2018 roku, który uznał, że rodzicom niemieszkającym z dziećmi nie należy się ulga „śmieciowa”. Ówczesny wyrok był zasadny, bo Sąd odniósł się do ustawy z 5 grudnia 2014 roku, gdzie za rodzinę wielodzietną uważano rodzinę, w której rodzic (rodzice) „mają” na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2019 roku zmieniła zapis na: przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) „mają lub mieli” na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku”.

Niby zmiana niewielka, ale istotna. Nowelizacja ustawy w 2019 roku sprawia, że wyrok WSA z 2018 roku jest już nieaktualny i powoływanie się na niego nie ma uzasadnienia.

Sprawę teraz rozstrzygnie WSA w Gliwicach

UG

 

 

fot. Internet

 

Podziel się:

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *