Festiwal Śpiewających Rodzin w Leśniowie. Zgłoszenia do 3 maja 2023


Do 3 maja mogą się zgłaszać rodziny, które lubią wspólnie śpiewać i muzykować. Finał festiwalu z udziałem publiczności zaplanowano na 24 – 25 czerwca 2023 r. w Żarkach Leśniowie. Patronat objęli: Arcybiskup Wacław Depo i Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński.

Paulinom zależy na ożywieniu tradycji rodzinnego muzykowania. Dlatego ogłaszają nabór dla uczestników festiwalu. Mogą nimi być rodzinne zespoły śpiewające w minimalnym 3 osobowym składzie. Minimum 50 proc. członków zespołu musi być ze sobą spokrewnionych w pierwszej lub przynajmniej w drugiej linii (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, kuzynostwo). Mogą to być: zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne. Każdy zespół prezentuje 3 utwory z dowolnym akompaniamentem (lub półplaybackiem), w tym pieśń maryjną, pieśń religijną o dowolnej tematyce, pieśń patriotyczną. Warunkiem jest pisemne zgłoszenie do organizatora.
Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są nagrody pieniężne.

REGULAMIN LEŚNIOWSKIEGO FESTIWALU ŚPIEWAJĄCYCH RODZIN

 

 1. Organizatorem festiwalu jest Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Żarkach.
 2. Celem Festiwalu jest ożywienie tradycji rodzinnego śpiewania i muzykowania, promocja oraz integracja rodzin śpiewających, oraz zaprezentowanie uczestnikom walorów turystycznych
  i krajoznawczych Jury Krakowsko- Częstochowskiej.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie jeśli będzie to wynikało z przyczyn organizacyjnych, w terminie najkrótszym jak to możliwe i nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Festiwal odbywać się będzie w obiektach należących do organizatora. Finał z udziałem publiczności odbędzie się w dniach 24 – 25 czerwca 2023 r. Poprzedzą go przesłuchania eliminacyjne zaplanowane w dniach 29 maja – 11 czerwca br. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora i podane do publicznej wiadomości w przededniu przesłuchań eliminacyjnych. Czas występu zostaje ograniczony do maksimum 20 minut. Rodziny zakwalifikowane do finału zostaną o tym powiadomione do dnia 15 czerwca 2023 r.
 5. Nagrodą główną będzie promocja rodzinnego zespołu w mediach, które mają patronat nad festiwalem. Laureaci festiwalu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów
  i sponsorów. Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są nagrody pieniężne. Zespół rodzinny, który zajmie 1 miejsce nagroda w wysokości 3 tys. złotych, za 2 miejsce 2 tys. zł. i za 3 miejsce 1 tys. zł. Ponadto z grona 4 zespołów zakwalifikowanych do występu finałowego w dniu 24 czerwca 2023 r. publiczność wybierze rodzinę, która zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix w wysokości 2 tys. zł. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas koncertu galowego w dniu 25 czerwca 2023 r.
 6. Uczestnikami Festiwalu mogą być rodzinne zespoły śpiewające w minimalnym 3 osobowym składzie. Minimum 50 % członków zespołu musi być ze sobą spokrewnionych w pierwszej lub przynajmniej w drugiej linii (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, kuzynostwo). Mogą to być: zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne. Każdy zespół prezentuje 3 utwory z dowolnym akompaniamentem (lub półplaybackiem), w tym pieśń maryjną, pieśń religijną o dowolnej tematyce, pieśń patriotyczną i prześlą pisemne zgłoszenie do Organizatora. Następnie zespoły zostaną przez niego zaproszone na przesłuchania eliminacyjne. Zgłoszenia, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin należy przesłać do dnia 3 maja 2023 r. na adres mailowy festiwal23lesniow@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki z dopiskiem „Festiwal”. Liczba zgłoszeń ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Zespoły rodzinne do przesłuchań eliminacyjnych muszą przygotować 3 piosenki polskie. Nie mogą one zawierać wulgaryzmów i treści obraźliwych, ani też naruszać niczyich uczuć i przekonań.
  W przypadku utworów nieznanych lub mało znanych Jury może zażądać od wykonawców zapisu nutowego wykonywanych utworów.
 8. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników oraz prezentowania wizerunków uczestników w mediach, także elektronicznych.

KARTA ZGŁOSZENIA

na

Festiwal Śpiewających Rodzin „ Totus Tuus”

Leśniów

I.

1.Nazwa zespołu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Dokładny adres, telefon, e-mail zespołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nazwisko, Imię, telefon, e-mail osoby do kontaktów z organizatorem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ilość uczestników zespołu…………………………………………………………………………………………………………
 2. Skład imienny członków zespołu: (niezbędne do rejestracji uczestników)
Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Adres zamieszkania
1.
2.
3.
4.

 

 1. Pieśni zaprezentowane podczas festiwalu (krótki opis programu:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a/ czas trwania koncertu min…… max…..

b/ czas niezbędny do przygotowania występu ( ustawienie i przygotowanie instrymentów)………..

c/ wymagania techniczne (ilość mikrofonów …….. instrumenty akompaniujące………………………… przestrzeń sceniczna…………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Informacja o uczestnikach festiwalu u sukcesach (biogram) w celach promocyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Inne uwagi uczestników

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *