Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II z pielgrzymką na Jasnej Górze


12 czerwca 2021 roku, w 10. rocznicę powstania prowincji polskiej, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II po raz trzeci pielgrzymowali na Jasną Górę. Podczas Mszy Świętej poświęcony został nowy sztandar Zakonu, przyjęto także dwóch nowych braci. Aktualnie Zakon zrzesza ponad 1 tys. członków. W Częstochowie mamy Komandorię Zakonu, którą kieruje Lech Kacperkiewicz.

 

Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II to katolickie stowarzyszenie zrzeszające mężczyzn, które powstało jako podziękowanie za pontyfikat papieża z Polski. Przesłaniem Zakonu jest wzór życia Jana Pawła II.

– Zadaniem rycerzy jest dążenie do życia w świętości oraz kultywowanie pamięci Jana Pawła II i Jego zasług dla Kościoła katolickiego i świata. Przechodzimy przez cztery stopniami: wiara, miłosierdzie, solidarność patriotyzm. Musimy te wartości pielęgnować i przekazywać naszym dzieciom i wnukom – mówi częstochowski rycerz Ryszard Kręblewski. W Częstochowie rycerzami zostali także Bogdan Mroczek i Natan Engel.

W 10. rocznicę powstania Zakonu została wydana książka „Rycerze Jana Pawła II. Ojcowie o których tak prosił”; jej prezentacja odbyła się podczas pielgrzymki. – To fabularyzowana opowieść, która ukazuje męski fenomen jakim jest dla katolickich ojców postać i osobowość św. Jana Pawła Wielkiego. Oddaje istotę charyzmatu Rycerzy – ojców, którzy chcą czasem nieudolnie, ale jednak kroczyć drogą męskiej świętości – powiedział generał Zakonu Krzysztof Wąsowski.

Reguła Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II ustanawia 4 stopnie rycerskie: wiarę, miłosierdzie, solidarność i patriotyzm. W momencie ślubowania bracia zapewniają chęć dążenia do świętości, obronę wartości chrześcijańskich, dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości Ojczyzny, a przede wszystkim promowanie nauczania Jana Pawła II. Pozdrowieniem rycerzy jest zawołanie „Vivat Jesus”, a odzewem – „Totus Tuus”.

Pierwsza chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II powstała w 2011 roku. Członkiem wspólnoty może być każdy pełnoletni mężczyzna katolik, zobowiązujący się przestrzegać reguły. Wystąpienie z prośbą o przyjęcie w poczet członków jest skuteczne jedynie wówczas, gdy aplikujący zostanie polecony – jedyną drogą dostania się do zgromadzenia jest zaproszenie przez innego rycerza. Następnie rozpoczyna się co najmniej sześciomiesięczny okres próbny, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem kandydata. Po przyjęciu odbywa się ślubowanie. Wszyscy rycerze są zobowiązani do aktów miłosierdzia. Strojem ceremonialnym jest czarna mantulla z żółtym obszyciem i herbem zakonu znajdującym się na piersi i plecach.
Najmniejszą jednostką organizacyjną zgromadzenia jest Chorągiew, która działa na terenie parafii. Do utworzenia Chorągwi potrzebnych jest sześciu braci oraz zgoda proboszcza danej parafii, który po jej utworzeniu staje się kapelanem wspólnoty. Komandoria odpowiada terytorialnie diecezji. Komandorię tworzą rycerze wszystkich Chorągwi danej diecezji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *