,,EDU-AKCJA” w czasie pandemii


Dzięki programowi ,,Edu-Akcja –  to wiem, to rozumiem, to umiem” z zajęć dodatkowych skorzystało ponad 2,5 tysiąca uczniów. W ramach 2. edycji programu łącznie odbyło się 3,5 tys. godzin zajęć w 13 częstochowskich szkołach podstawowych.

 

2. edycja przedsięwzięcia ,,Edu-Akcja –  to wiem, to rozumiem, to umiem” trwała od 1 marca do 10 czerwca. Jej celem było przeciwdziałanie niekorzystnym społecznym skutkom pandemii poprzez zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające dla dzieci wszystkich ośmiu klas szkół podstawowych. Program był odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej przez dyrekcje szkół i pedagogów potrzeby edukacyjne.

Kiedy tylko rząd ogłosił pierwszy ,,szkolny lockdown” wiosną 2020 roku, można było się spodziewać, że przejście w tryb nauki zdalnej okaże się eksperymentem zarówno dla dzieci, jak i dla pedagogów – koniecznym, ale o niepewnych rezultatach. W mediach coraz częściej słychać było głosy ekspertów od edukacji, że młodzi ludzie – z rozmaitych powodów – różnie reagują na konieczność kształcenia na odległość, w różnym stopniu z takiej formy korzystają, różnie się do niej adaptują.

2. edycja ,,Edu-Akcji” objęła 13 szkół podstawowych – SP nr 8, 9, 15, 21, 22, 31, 32, 37, 38, 49, 52  oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 4 i 6. W zajęciach  wzięło udział w sumie ok. 2,5 tys. dzieci – w tym pół tysiąca szczególnie zdolnych – a zrealizowano w sumie ponad 3,5 tys. godzin nauki, m.in. z przedmiotów takich jak matematyka, język polski czy języki obce (angielski i niemiecki).  Na dzieci czekały też bardziej nietypowe, twórcze zajęcia – jak np. robotyka czy koło teatralne w Szkole Podstawowej nr 38. Z zajęć skorzystały także przygotowujące się do egzaminu uczennice i uczniowie klas ósmych. Przebieg ,,Edu-Akcji” był na bieżąco monitorowany i koordynowany  przez miejski Wydział Edukacji oraz Komisję Edukacji Rady Miasta (z jej przewodniczącym, a zarazem współinicjatorem akcji – Dariuszem Kapinosem), dzięki regularnym konsultacjom z dyrekcjami szkół.

Podsumowanie akcji odbyło się 11 czerwca w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej – i było kolejną okazją do bardzo aktywnego, pożytecznego spędzania czasu. Towarzyszyły mu bowiem warsztaty dla uczennic i uczniów ze szkół zaangażowanych w projekt – od chemiczno-fizycznych, przez modelarskie, ceramiczne i decoupage, po robotykę. Były też przedstawienia i występy muzyczne.

Łączny bilans obu edycji ,,Edu-Akcji” to 3,5 tysiąca uczestników i 5,5 tysiąca godzin nauki, bo podczas jej pierwszej odsłony, od 15 października do 19 grudnia 2020 roku, z zajęć skorzystało ok. 1 tys. dzieci w 8 szkołach podstawowych –  odbyło się wówczas blisko 2 tys. godzin lekcyjnych.

na zdjęciach: finał ,,Edu-Akcji” w Szkole Podstawowej nr 8

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *