CZĘSTOCHOWIANIE ALARMUJĄ: inwestor niszczy przyrodę, co grozi zalaniem


Jako mieszkańcy ulicy Mieszka Starego, kierujemy do Państwa maila z prośbą o pomoc w sprawie zasypywania ogromnymi ilościami ziemi – terenów położonych w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie rzeki Konopki, dokładnie między rzeką Konopką (przy ul. Mieszka Starego) a torami kolejowymi (od ul. Bór).

ako mieszkańcy ulicy Mieszka Starego, kierujemy do Państwa maila z prośbą o pomoc w sprawie zasypywania ogromnymi ilościami ziemi – terenów położonych w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie rzeki Konopki, dokładnie między rzeką Konopką (przy ul. Mieszka Starego) a torami kolejowymi (od ul. Bór).
Usypywana ziemia jest 2 razy wyższa niż wały przeciwpowodziowe, co naraża mieszkańców ulicy Mieszka Starego na całkowite zalanie, w razie jakiejkolwiek powodzi (nadmieniamy, że w latach 1997-2010 wielokrotnie dochodziło na tym terenie do powodzi i podtopień). Do tej pory w sytuacji, gdy poziom wody w rzece podnosił się – łąki (między rzeką a torami, będące własnością Inwestora) były podmokłe, przyjmowały ogromne ilości wody, chroniąc domy przed zalaniem. W obecnej sytuacji cała woda spłynie bezpośrednio na mieszkańców (mieszkańcy boją się nie tylko o swój dobytek ale i o własne życie).
W niniejszej sprawie mieszkańcy już wielokrotnie interweniowali, nigdy jednak nie uzyskali wystarczającej pomocy.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że usypywanie dużej ilości ziemi, przyczynia się bezpośrednio do niszczenia przyrody. Dotyczy to szczególnie zasypywania ziemią pni drzew – nacisk na system korzeniowy powoduje ich obumieranie. Drzewa które zostały zniszczone, wycięte lub usunięte w inny sposób, stanowiły naturalną barierę przed hałasem związanym z transportem, szczególnie uciążliwością od ulicy Jagiellońskiej (otwarta, pozbawiona drzewostanu przestrzeń zwiększa poziom emisji hałasu).
Zasypywane tereny były również ostoją dla dzikich zwierząt, stanowiły piękny, zielony „zakątek”.

W związku z opisaną sytuacją, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
– czy Inwestor ma potrzebne zezwolenia na prowadzenie ww. prac (w szczególności czy zezwolenia obejmują podwyższanie terenu – powyżej wałów przeciwpowodziowych)?,
– czy nawożony materiał jest bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt, czy nie zagraża przyrodzie?,
– czy Inwestor ma potrzebne zezwolenia na wycinkę (zasypywanie) drzew?,
– czy inwestycja Inwestora wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego?,
– czy inwestycja Inwestora nie zagraża mieszkańcom w razie powodzi?

Nadmieniamy, że opisanemu przedsięwzięciu sprzeciwia się aktualnie 172 mieszkańców (mieszkańcy podpisali stosowną petycję, która została przekazana do Urzędu Miasta Częstochowy).

Obecnie, poszczególne organy nadsyłają nam odpowiedzi, kierując sprawę do kolejnych. Sytuacja ta wywołuje w nas niepokój, ponieważ żaden organ nie czuje się odpowiedzialny wobec zaistniałej sytuacji ani też kompetentny do podjęcia stosownych działań.

 

Z poważaniem
Mieszkańcy ul. Mieszka Starego

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.