AKTYWNI NA WSI / Społecznik z powołania


Mieszka w Rzerzęczycach, niewielkiej miejscowości w gminie Kłomnice w powiecie częstochowskim, i tu od wielu lat pracuje na rzecz dobra lokalnej społeczności. To on jest sprawcą udanych, licznych festynów rodzinnych, sportowych turniejów i strażackich inicjatyw. Sołtys Andrzej Śpiewak to motor napędowy dla Rzerzęczyc. Człowiek o otwartym sercu. Zawsze uśmiechnięty, zawsze pomocny.

 

 

Andrzej Śpiewak urodził się w Częstochowie, gdzie spędził swoje lata dziecięce i młodzieńcze. Ukończył Szkołę Podstawową nr 22 na Zawodziu oraz Szkołę Zawodową przy ul. Legionów, gdzie zdobył tytuł montera. Pracując już zawodowo, ukończył 3-letnie Techników dla Pracujących. Ale swoje życie dorosłe związał już z Rzerzęczycami w gminie Kłomnice, a zdecydowała o tym – jak sam przyznaje – miłość na całe życie. – Przyjechałem do Rzerzęczyc za swoją żoną Małgorzatą i rozkochałem się też w ziemi kłomnickiej. Z wielką radością podejmuję działania, aby lepiej i bezpiecznej żyło się tutejszym mieszkańcom – mówi pan Andrzej.

Samorządowiec, sportowiec, strażak

 

Pola działań pana Andrzeja są wielorakie. Po pierwsze samorząd. Andrzej Śpiewak przez trzy kadencje zasiadał w Radzie Gminy Kłomnice. Funkcję radnego objął w 1998 roku i pełnił ją nieprzerwanie do 2006 roku, początkowo także jako członek Zarządu Gminy. Ponownie o fotel radnego skutecznie zawalczył w 2016 roku, tym razem funkcję tę piastował krócej – przez dwa lata. Drugi obszar społecznej działalności realizował jako prezes Ludowego Klubu Sportowego ORKAN, w latach 1990–2020 prowadził Klub z rozmachem, zapewniając jednocześnie swoim podopiecznym rozwój i wypoczynek. I wreszcie – Ochotnicza Straż Pożarna. Misję strażaka na pierwszej linii ognia w OSP Rzerzęczyce wypełnia od 1991 roku do dzisiaj, ratując drugiego człowieka z opresji i udzielając pomocy w sytuacjach dla niego trudnych. Ale to jeszcze dla naszego bohatera zbyt mało. Od 2012 roku podejmuje się roli sołtysa Sołectwa Rzerzęczyce. Oczywiście jest to funkcja społeczna, z pewnością wymagającą poświęcenia i czasu. – Jako sołtys staram się rozwiązywać ludzkie problemy, ale przede wszystkim walczę o podniesienie standardu życia mieszkańców. Takie sprawy jak drogi, kanalizacje, bezpieczeństwo są w moimi priorytetami. Cieszę się, jak uda się coś popchnąć do przodu – stwierdza Andrzej Śpiewak

Paleta inicjatyw

 

Przez 30 lat służby Andrzej Śpiewak na różnych polach zrealizował niezliczoną ilość projektów dla ziemi kłomnickiej i jej mieszkańców. Wymienić trzeba te najważniejsze i najistotniejsze. Był inicjatorem budowy w Rzerzęczycach pierwszego w Gminie placu zabaw dla dzieci, zagospodarowania terenu po byłym Kółku Rolniczym na boisko sportowo-treningowe, zakupu busa dla 20 osób dla Klubu Sportowego oraz kosiarki samojezdnej do trawy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzerzęczycach. Dla OSP Rzerzęczyce wywalczył jeszcze fundusze na rozbudowę remizy i garażu oraz na zakup średniego samochodu pożarniczego. – Nasza jednostka rocznie ma od 90 do 100 wyjazdów do wypadków i zdarzeń losowych, dlatego dobre i sprawne wozy są dla strażaków niezbędne. Dla bezpieczeństwa – podkreśla Andrzej Śpiewak.

W zdrowym ciele zdrowy duch – to jedna z jego dewiz życiowych i dlatego też z troską i zaangażowaniem inicjował projekty sportowe z myślą o mieszkańcach Rzerzęczyc. Organizował obozy dla zawodników LKS ORKAN oraz festyny sportowo-rekreacyjne w Rzerzęczycach, których – jak sam podkreśla – było tyleż samo, ile lat ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podjął też prace organizacyjne celem stworzenia w Rzerzęczycach kortów tenisowych oraz wybudowania boisk sportowych ORLIK, trybun przy boisku sportowym i telebimu na terenach sportowych.

Zdrowe ciało i zdrowy duch najlepiej się mają w zdrowym środowisku. Nie można się zatem dziwić, że i w obszarze ochrony przyrody pan Andrzej wykazał dużą inwencję i skuteczność. Był na przykład jednym z inicjatorów budowy kanalizacji w Rzerzęczycach, a także rozpoczęcia procedury gazyfikacji miejscowości Rzerzęczyce – obecnie trwają już prace projektowe. Z wielkim oddaniem inicjował i wspierał konieczną termomodernizację kościoła św. Floriana i plebani w Rzerzęczycach, zabiegając – znowu skutecznie, dzięki wsparciu częstochowskich parlamentarzystów – o pozyskanie na ten cel środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za to wdzięczni są proboszcz i parafianie. Przyczynił się też do zagospodarowania dwóch stawów w Rzerzęczycach, przeprowadzając proces ich wyczyszczenia, zawodnienia i zarybienia.

W tej palecie nie mogło zabraknąć działań w obszarze inwestycji dla rozwoju infrastruktury dróg samorządowych, kanalizacji, wodociągów, budynków oświatowych działalności klubów sportowych i innych stowarzyszeń. Poszczycić się zatem może skutecznością przy pozyskiwaniu środków na modernizację i rozbudowę budynku GOK w Kłomnicach. Był także inicjatorem przekształcenia terenów pod zabudowę w Rzerzęczycach, zwiększenia Funduszu Sołeckiego o 100 procent odpisu ustawowego, co dawało większe możliwości pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Karta związkowa i niepodległościowa

Pan Andrzej od 1981 roku, niemal od początku istnienia „Solidarności”, rozpoczął działalność związkową. W NSZZ „Solidarność” pełnił różne funkcje. Był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy – Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym, członkiem Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Krajowej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącym Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Za działalność związkową był prześladowany. Dwukrotnie został zwolniony z pracy. Sprawy sądowe, będące pokłosiem niesprawiedliwości jaka go spotkała, toczyły się ponad 8,5 roku. Z determinacją bronił w nich swojej godności człowieka pracy i walczącego związkowca. – Nie mogłem pozwolić na gnębienie mojej osoby i przekreślenie wartości, za które walczyłem nie tylko dla siebie, ale dla rodziny, przyjaciół, kolegów, dla każdego Polaka. Dlatego nie poddawałem się i broniłem swoich racji – podkreśla Andrzej Śpiewak.

 

Hobbystyczne pasje

W tym szczelnie wypełnionym obowiązkami zawodowymi i społecznymi życiu nie zabrakło chęci do rozwoju pasji i zainteresowań. Obok miłości do straży pożarnej i sportu znalazło się wędkarstwo. – Chwile spędzane z wędką nad wodą to czas ładowania energii, ale także moment na poszukiwanie wyjścia z trudnych sytuacji, które czasem zsyła los. Spokój i cisza podczas relaksu nad wodą przynoszą dobre pomysły na wyjście z ambarasów – mówi pan Andrzej.

Niespełna trzy lata wstecz Andrzej Śpiewak odkrył dla siebie nowe hobby. Zajął się hodowlą gołębi pocztowych i ma już sporą ptasią rodzinkę liczącą około 50 sztuk. Sukcesy już przychodzą, bo jak do wszystkich swych zadań i do tej pasji podchodzi z oddaniem. – Moje gołębie już mnie zaskakują. Odnosimy wspólne sukcesy. Zostałem pierwszym przodownikiem w lotach gołębi młodszych za 2020 rok, w turnieju organizowanym przez sekcję Jacków. Wielka satysfakcja, bo przecież zajmuję się hodowlą od niedawna – stwierdza pan Andrzej.

I po dniach pełnych pracy najpełniejszy wypoczynek daje panu Andrzejowi przydomowy ogródek, który jest jego oczkiem w głowie. Z badań wiemy, że kwiaty poprawiają nam samopoczucie. Obniżają poziom stresu i niepokoju, dzięki czemu lepiej śpimy. I tego trzyma się pan Andrzej, który na koniec zdradza nam swoją kolejną pasję – ogrodnictwo. Jego ogród jest pełen rozmaitych kwiatów, ale z największym upodobaniem, co podkreśla, sadzi róże.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.