Doroczne nagrody Wójta Gminy Poczesna Syderyty – wręczone


8 lutego 2024 roku po raz ósmy Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Poczesna Iwoną Chołą, wręczył doroczne nagrody Syderyty 2023. Galę uświetnił występ Hanny Banaszak. 

Syderyty otrzymali: w kategorii przedsiębiorczość – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Unilang Bracia Krzysztof i Jarosław Lang sp.j., w kategorii oświata, kultura, sztuka – Zespół Taneczny Takt, w kategorii sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska – PKS Victoria Poczesna,  w kategorii szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna – Alpakarnia Kultura Poczesna
Super Syderyt za rok 2023 przypadł Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie.
Wśród licznych życzeń i gratulacji wyrazy uznania przekazali między innymi Europoseł Jadwiga Wiśniewska i Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński oraz Senator Ryszard Majer, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk i Wicewojewoda Śląski Rafał Adamczyk.

– „Utworzona przed laty, z inicjatywy Szanownego Pana Wójta Krzysztofa Ujmy, Nagroda „Syderyty”, to już nie tylko marka, ale kulturowe godło Ziemi Pocześniańskiej, świadczące o wielkim dorobku Mieszkańców oraz Ich stałej dążności na rzecz utrwalania tradycji i historii lokalnej. Pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim Laureatom tej wspaniałej nagrody. Jesteście Państwo pięknym przykładem budowania dobra wspólnego, oddanymi swojej Ojczyźnie – Patriotami: Diamentami Gminy Poczesna.” – napisał poseł Szymon Giżyński w gratulacyjnym liście.

Dlaczego „SYDERYT”? W założeniach, statuetka nawiązuje  do tradycji i historii gminy Poczesna. Syderyt jest rudą żelaza. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa sídēros – żelazo. W Polsce – jak podaje literatura fachowa – syderyt występował na dwóch obszarach: częstochowsko-wieluński oraz  kielecko-radomski. To głównie dzięki syderytowi – który był łatwy do wydobywania, a z rudy można było pozyskać duże ilości metalu – Gmina Poczesna rozwijała się i ugruntowywała swoją pozycję. Źródła historyczne podają, że najstarsze informacje o wydobywaniu i przetwarzaniu rudy na terenie Gminy Poczesna pochodzą z II połowy XVI wieku. Należy wspomnieć, że pod zaborem carskim działały kopalnie rud żelaza na terenie miejscowości: Poczesna, Osiny, Bargły, Kamienica Polska, Jastrząb. Jednak największy rozwój kopalnictwa rud żelazaktóre rozwinęło gospodarczo teren gminy Poczesna, rozpoczął się w latach 50-tych XX wieku.
Prawdziwy „bum” i rozwój kopalnictwa na terenie Gminy Poczesna i okolic, miał miejsce po II Wojnie Światowej, i to pomimo – jak pisał w swojej książce Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim Andrzej Adamski  – niskich zarobków
Do pracy w kopalniach zgłaszali się nie tylko mieszkańcy z terenu Gminy Poczesna. Zatrudnienia poszukiwali głównie młodzi ludzie. Większość zakładała tutaj rodziny. Tak więc siłą rzeczy obok kopalń powstawały przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, sklepy, punkty usługowe…
Chcący pracować w kopalniach mieli więc nie tylko zagwarantowane zatrudnienie, ale także mieszkanie. I tak m.in. w Hucie Starej B powstało Osiedle bloków dla pracowników kopalń. W Nowej Wsi również zbudowane zostały bloki. Z tym, że tam mieszkania przydzielano głównie kadrze technicznej i kierowniczej.
Nawiązanie do kopalnictwa rud żelaza oraz odniesienie do tradycji górniczych i hutniczych można znaleźć w herbie i na fladze Gminy Poczesna: piec kuźniczy – nawiązuje do hutnictwa (pozyskiwania żelaza z rud). W herbie widnieje także kilof (żelazko) i młot (perlik) – to górnicze akcesoria nawiązujące do związku Gminy Poczesna z górnictwem.
W ramach zawartego w 2017 roku „Porozumienia” na uroczystości obecna była sześcioosobowa delegacji z Gminy Jaszuny, której przewodniczył starosta Jaszun – Zdzisław Mażejko, a na zakończenie swojego pobytu odwiedziła Urząd Gminy Poczesna.

Rys historyczny Aneta Nawrot
Podziel się:

1 komentarz

  • Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie. A czym to zajmuje się tak wzniośle nazwana instytucja i czym zasłużyła na super nagrodę?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *