„Dni Otwarte” w częstochowskim Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie


Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie to placówka, działająca w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jest ona skierowana – jak sama nazwa wskazuje – m.in. do osób najmłodszych z orzeczoną niepełnosprawnością, lecz nie tylko. Z wielu usług ośrodka mogą korzystać dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności.  Budynek organizacji mieści się przy ul. Jasnogórskiej 34/36.

16-17 kwietnia w Centrum miały miejsce „Dni Otwarte”, w ramach których dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach indywidualnych, jak również grupowych, oferowanych przez ośrodek. Konsultacje prowadzili specjaliści w dziedzinach: psychologii, logopedii, oligofrenopedagogiki, fizjoterapii, terapii SI oraz terapii EEG Biofeedback.

O „Dniach Otwartych” i przedsięwzięciu, jakim jest Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, rozmawiamy z Panią Kierownik ośrodka, Agnieszką Krzemińską.

Pani Kierownik, jesteśmy po „Dniach Otwartych” Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Proszę przedstawić ideę, cel całego przedsięwzięcia.

Przede wszystkim naszym celem jest pokazanie rodzicom, mieszkającym w Częstochowie, że jest miejsce w naszym mieście, gdzie mogą przyjść ze swoimi dziećmi i skonsultować je u: logopedy, psychologa, oligofrenopedagoga, czy fizjoterapeuty. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o małe dzieci, które wymagają wczesnej interwencji, terapii.

Do dzieci – w jakich kategoriach wiekowych – przeznaczone są zajęcia?

Jeśli chodzi o specjalistyczne usługi opiekuńcze, czyli rehabilitację ruchową, jest ona przeznaczona dla dzieci od 0 – rehabilitowane są u nas już maluszki nawet dwu-trzy miesięczne – do 18 roku życia. W takiej kategorii wiekowej można korzystać z usług, pod warunkiem, że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Jednakże możemy też przyjąć pod swoją opiekę dzieci do 2 roku życia bez takiego dokumentu.

Ponadto z naszych usług korzystają dzieci z mikrodeficytami rozwojowymi. Oferujemy pomoc logopedy, psychologa, pedagoga i oligofrenopedagoga. Działa u nas również Klub Dziecka i Rodzica pn. „Słoneczko”, gdzie z wieloprofilowej pomocy korzystają również dzieci do 18 roku życia. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowo-rozwojowych. Terapie prowadzą, psycholog, logopeda czy muzykoterapeuta.

Z kolei dział „Dom Dziennego Pobytu” jest przeznaczony także dla osób powyżej 18 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu, w tym ze sprzężeniami.

Z jakich powodów ludzie, pracujący w Państwa instytucji, decydują się na angaż pomocy osobom z niepełnosprawnościami?

Są to specjaliści, osoby empatyczne, które znają i rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnością. Podnoszą jednocześnie swoje kwalifikacje. Szkolą się. Głównie czynią to z chęci pomagania drugiej osobie.

„Dni Otwarte”, jak te minione, odbywają się u Państwa co roku?

Tak. Odbywają się one cyklicznie. Natomiast ja zawsze powtarzam, że u nas nie ma „Dni
Otwartych”, lecz są „Drzwi Otwarte”. Do takich wydarzeń, jak „Dni Otwarte” dochodzi raz lub dwa razy w roku. Tutaj chodzi o podkreślenie, nagłośnienie tego, iż nasz ośrodek funkcjonuje i w każdej chwili jest gotowy, by służyć pomocą, radą, wsparciem. Dlatego całość naszego przedsięwzięcia nazywamy „Drzwiami Otwartymi”, bo zawsze można przyjść i skorzystać z naszej oferty, bez względu na czas i okoliczności.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Również bardzo dziękuję.

Rozmawiał: Norbert Giżyński

Foto. Norbert Giżyński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *