CZĘSTOCHOWIANKI. BARBARA KUBICKA – CZEKAJ (1924-2021)


    Portret Pani Barbary Kubickiej buduję w oparciu o pamięć własną oraz o wspomnienia innych świadków. Po latach wracają do mnie pewne zdarzenia i sytuacje.

 

„Żyć za swe czasy

czcić czasy odległe”

Wincenty Pol

 

Historia jest częścią każdego człowieka. Dlatego warto kultywować wspomnienia o ludziach, wydarzeniach, ich dokonaniach. Do grona osób godnych podziwu i szacunku należała Pani doktor Barbara Kubicka-Czekaj, wyjątkowa osobowość i umysł. Jej życie było świadectwem ogromnej pracowitości i wytrwałości. Nie pozwalała na to, aby czas biernie i nieśpiesznie przeciekał przez palce. Skrupulatnie wykorzystywała każdą chwilę na pisanie, czytanie i popularyzowanie wiedzy literackiej.

Portret Pani Barbary Kubickiej buduję w oparciu o pamięć własną oraz o wspomnienia innych świadków. Po latach wracają do mnie pewne zdarzenia i sytuacje.

Autorka „Syzyfa w Tartarze” bardzo często odwiedzała Bibliotekę przy Al. NMP. Miejscem stałych Jej wizyt były czytelnie, gdzie spędzała długie godziny. Jawi mi się, jako starsza pani, zawsze skupiona, skoncentrowana i otoczona bohaterami romantycznymi oraz postaciami literackimi. Całkowicie oddana pasji poszukiwawczej, docierała do prawd i faktów, które były pomijane przez historię, a którymi później dzieliła się z czytelnikami. Do końca swoich dni Pani Kubicka pozostała rozmiłowana w literaturze. Jej wiernymi i niezawodnymi towarzyszami, na co dzień, były książki, które w zaciszu domowym zajmowały miejsce pierwsze i ważne.

Pisarz i publicysta, Andrzej Kalinin, w artykule poświęconym Barbarze Kubickiej-Czekaj zaznaczył: „Chociaż jest na emeryturze, po prawie pięćdziesięciu latach pracy pedagogicznej, wciąż Jej mało życia, nowych odkryć literackich i nowych przyjaźni. Bo wciąż potrafi pięknie pisać i żyć”.  Słowa pisarza odzwierciedlały charakter i potrzeby tej niezwykłej częstochowianki. Po swych dziewięćdziesiątych pierwszych urodzinach rozpoczęła cykl spotkań w Gaude Mater. Okazała się niewyczerpanym źródłem pamięci i wiedzy. Gawędy humanistyczne i historyczne, opowiadane przez doktor Kubicką wzbudzały zainteresowanie, ciekawość i sympatię.

Barbara Kubicka-Czekaj urodziła się w 1924 roku w Sędziszowie Kieleckim. Ojciec był wzorem dobrego pedagoga i wychowawcy. Rodzice otaczali córkę miłością i troską. Od najmłodszych lat, Barbara wykazywała duże zdolności poznawcze oraz zainteresowanie literaturą

i muzyką. Z domu rodzinnego wyniosła poczucie odpowiedzialności, sprawiedliwości i obowiązku pracy. Niemal całe życie (wyjąwszy lata spędzone na Kielecczyźnie) przeżyła w Częstochowie, z którą związała się na dobre i na złe. Przez kilkadziesiąt lat niosła swój los odważnie, zawsze z podniesionym czołem, mimo pojawiających się przeciwności dnia codziennego.

Miała piętnaście lat, gdy wybuchła wojna. Doświadczenia wojenne uznała za życiowo ważne. Mimo ogromnego zagrożenia i niepewności jutra, Barbara uczęszczała na tajne komplety nauczania u sióstr Nazaretanek, gdzie również pracowała jako nauczycielka. Maturę zdała w Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Dalszą wiedzę zdobywała na wydziale filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była studentką m.in.

prof. Zenona Klemensiewicza, prof. Romana Ingardena, natomiast pracę magisterską z zakresu historii literatury pisała pod kierunkiem prof. Stanisława Pigonia.

Jako polonistka związała się z wieloma częstochowskimi szkołami średnimi. Pracowała w Technikum Hutniczym, Technikum Górnictwa Rud, Liceum Plastycznym.   W latach 1972-1991 wykładała m.in. metodykę nauczania języka polskiego oraz wychowanie estetyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Jana Długosza). W 1979 roku, na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskała stopień doktora za pracę o Józefie Grajnercie – działaczu oświatowym, etnografie, pisarzu i tłumaczu.

Przez dziesiątki lat służyła pokoleniom polskiej młodzieży, bo nauczanie dla doktor Barbary Kubickiej było prawdziwym powołaniem. Swoim uczniom, studentom zaszczepiała miłość do literatury, a także zainteresowania literackie. Chętnie podsuwała ciekawe książki i tematy do samodzielnego studiowania.  Wyczulona na poprawność językową rozbudzała wrażliwość na piękno języka polskiego.

Bogate życie zawodowe Barbary Kubickiej ściśle splotło się z aktywną pracą w Częstochowskim Oddziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Powołanie do funkcjonowania Oddziału było wielką zasługą innego znakomitego polonisty i pedagoga, Józefa Mikołajtisa. Oddział szybko stał się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i naukowego

w Częstochowie.  Barbara Kubicka-Czekaj nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat pracowała w Zarządzie Oddziału, którego kierownictwo objęła w 1991 roku.

Doktor Kubicka jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych

z zakresu historii, literatury dziewiętnastego wieku oraz wydarzeń regionalnych. Możemy je odnaleźć w „Roczniku Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, „Almanachu Częstochowy”, „Ziemi Częstochowskiej”, „Plastyce i Wychowaniu”, „Gazetach Wojennych”, „Korespondencie Paryskim”, „Niedzieli”. Ponadto wiele zagadnień opracowanych przez badaczkę znalazło się w publikacjach książkowych: „Tropem źródła Potopu” (1993), „Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Konstytucja dla Europy z 1831 roku” (1994), „Syzyf w Tartarze” (2003), „Sienkiewicz o artystach” (2003).

Z nazwiskiem Pani doktor łączy się również intensywna działalność odczytowa prowadzona w Częstochowie, Kaliszu, Toruniu, Łodzi, Paryżu.

Barbara Kubicka-Czekaj odeszła 14 sierpnia 2021 roku w wieku 97 lat. Przez całe swe życie cierpliwie wypełniała „obowiązek serca i obowiązek dnia” w stosunku do rodziny, wychowanków, studentów oraz pracy zawodowej.

 

 

Barbara Szymańska

 

 

 

 

Fot. 1  Barbara Kubicka-Czekaj. Archiwum „Gazety Częstochowskiej”

 

Fot. 2 Cmentarz Montmartre w Paryżu, pierwotny nagrobek Juliusza Słowackiego.  Barbara Kubicka-Czekaj w otoczeniu przyjaciół, w środku grupy, przy biało-czerwonych kwiatach.

Archiwum prywatne autorki.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *