Aleksander Jaśkiewicz – 90. rocznica urodzin


29 kwietnia 2023 r., przypada 90. rocznica urodzin Aleksandra Jaśkiewicza (1933-2019) – wieloletniego, cenionego pracownika Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego, a także dyrektora tej instytucji w latach 1991-1994.

Aleksander Jaśkiewicz pracował w muzeum od 1958 do 2014 roku i to on zajmował się tworzeniem początków muzealnej kolekcji malarstwa i rzeźby – dzieł, które w znacznej mierze stanowią trzon obecnej wystawy stałej „Sztuka Polska XIX i XX wieku”, prezentowanej w budynku przy al. NMP 47. Był autorem i współautorem scenariuszy wielu wartościowych wystaw, np. „Z Dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry”, która została wyróżniona III Nagrodą w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2002”.

W swoich badaniach naukowych koncentrował się na sztuce – w tym architekturze – Częstochowy i okolic. Pracę doktorską napisał na temat złotnictwa wotywnego regionu częstochowsko-wieluńskiego.
Spośród publikacji jego autorstwa na uwagę zasługują: „Ikonografia zabytków Częstochowy i okolic” (1991) oraz „Artyści Częstochowy 1850-1960” (1996). Jest również autorem licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz w „Roczniku Muzeum Częstochowskiego”, np. „Co Adrian Głębocki rysował w Częstochowie i okolicy” (t. 11, 2011), którego pokłosiem jest wystawa „Obraz Częstochowy i okolic w twórczości Adriana Mikołaja Głębockiego (1833–1905)” prezentowana obecnie w Galerii Dobrej Sztuki.

Zapoczątkowane przez Aleksandra Jaśkiewicza badania nad sztuką regionu częstochowskiego są kontynuowane przez innych badaczy, w tym pracowników Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego.

Grafika: zdjęcie legitymacyjne Aleksandra Jaśkiewicza z 1958 r. oraz zdjęcie Aleksandra Jaśkiewicza z 2010 r. podczas Kongresu Kultury Województwa Śląskiego ze zbiorów Archiwum Muzeum Częstochowskiego; zdjęcie budynku ratusza z l. 60. ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *