ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W NOWEJ SIEDZIBIE


Biuro Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie od poniedziałku 7 sierpnia przyjmuje wnioski i organizuje pracę komisji orzekających w nowej siedzibie – przy alei Pokoju 44.

Biuro mieszczące się w budynku NZOZ Centrum Medycznego  „AMICUS” działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (na I piętrze budynku, na lewo od windy). Obsługa odbywać się będzie na podstawie numerów pobranych z elektronicznego systemu kolejkowego.
Dotychczasowe Biuro Obsługi Interesanta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy alei Niepodległości 20/22 4 sierpnia (piątek) będzie czynne tylko do godziny 14.00.
Od 7 sierpnia wszystkie komisje orzekać będą również w nowej lokalizacji, zgodnie z numerami pokojów podanymi w zawiadomieniach.

Konieczność zmiany siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z alei Niepodległości 20/22 na aleję Pokoju 44 wynikała z faktu nieprzedłużenia umowy najmu przez nowego najemcę budynku.

Warunki lokalowe dla Powiatowego Zespołu muszą odpowiadać standardom spełniającym wymogi dla pomieszczeń do obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. pomieszczenia i budynek dostosowany do potrzeb takich osób, odrębne gabinety dla lekarzy orzeczników i zespołów orzekających. Ponadto w pomieszczeniach Zespołu musi być zabezpieczona powierzchnia do przechowywania archiwum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie od 2019 r. przepisami tj. przez okres 50 lat. To spowodowało konieczność pozyskania nowej siedziby o dużej powierzchni (co najmniej 500 m²), więc wiele lokali nie spełniało tego wymogu.
Powierzchnia obecnej siedziby Powiatowego Zespołu umożliwia nie tylko poprawę warunków obsługi interesantów oraz pracy pracowników i komisji orzekających, ale pozwoli również na zorganizowanie obszernej składnicy akt (na ok. 200 m²).

Interesanci z różnych rejonów miasta mogą dojechać do siedziby Zespołu bezpośrednio niskopodłogowymi autobusami komunikacji miejskiej (autobusy linii 13, 19, 28 jeżdżą z częstotliwością dwóch lub trzech w ciągu godziny). W perspektywie czasu także dojeżdżający na Kucelin tramwaj MPK będzie składem niskopodłogowym (po planowanej modernizacji tego odcinka linii). Dojście z przystanku autobusowego lub tramwajowego chodnikiem trwa 3 minuty.  W ciągu kilku miesięcy – po zakończeniu prac związanych z przebudową alei Wojska Polskiego – sprawność dojazd do siedziby Powiatowego Zespołu powinna znacząco się poprawić.
Wszystkie pomieszczenia w budynku przy alei Pokoju 44 są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi. Budynek NZOZ „Amicus” posiada dwie windy wewnątrz budynku i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, a parking przy budynku jest bezpłatny.

Przy wyborze nowego lokalu dla Powiatowego Zespołu istotna była także gwarancja podpisania długoterminowej umowy najmu pozwalającej uniknąć problemów lokalowych, które zaistniały w tym roku po wypowiedzeniu umowy przez najemcę budynku przy alei Niepodległości.

Za potencjalne niedogodności związane ze zmianą lokalizacji funkcjonowania Powiatowego Zespołu – przepraszamy!

Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności to:

– wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień
•    wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
•    wydawanie kart parkingowych,

Kontakt: tel. 34 366-04-64, e-mail: zd@czestochowa.um.gov.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie rozpatruje wnioski mieszkańców miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego i kłobuckiego. Koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu pokrywane są z dotacji Wojewody jako zadanie zlecone. Obecna zmiana siedziby została oczywiście uzgodniona ze służbami Wojewody.

Na podstawie informacji z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *