LIST DO REDAKCJI. Pracownicy ZF walczą o podwyżki


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF (MOZ Pracowników ZF), jest organizacją związkową zrzeszającą pracowników wszystkich lokalizacji firmy ZF w Polsce. Na dzień dzisiejszy to ponad 10 000 pracowników we Wrocławiu, Częstochowie, Gliwicach, Czechowicach Dziedzicach, Bielsku Białej, Łodzi i Warszawie.

 

Na początku roku związek wystąpił do wszystkich Pracodawców w Polsce z wnioskiem o negocjacje podwyżek wynagrodzenia dla pracowników od lipca 2023. Było to oczywiście spowodowane poziomem inflacji w Polsce.

Po przeprowadzeniu całego cyklu rozmów z dyrekcjami zakładów, związek zawodowy przyjął argumenty pracodawcy o trudnej sytuacji branży motoryzacyjnej, oraz po zapewnieniu przez dyrekcje o gotowości podjęcia analogicznych rozmów dotyczących stycznia 2024 (jest to zwyczajowy termin przyznawania podwyżek w zakładach ZF w Polsce), od żądań odstąpił.

Następnie, w połowie roku związek wystąpił do pracodawców o podjęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników, oraz zmian w regulaminie z terminem wprowadzenia tych zmian w styczniu 2024.

Wszystkie zakłady ZF podjęły rozmowy i trwają negocjacje.

Niestety, niechlubnym wyjątkiem są tu zakłady produkujące pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne w Częstochowie.

Dyrekcja tych zakładów nawet nie podjęła próby ustalenia harmonogramu rozmów i nie udzieliła związkowi zawodowemu odpowiedzi w tym zakresie.

Aby „zmusić„ dyrekcję do rozmów, związek zawodowy ponowił swoje żądanie, tym razem dodając groźbę wszczęcia procedury sporu zbiorowego. Co ciekawe, to również nie spowodowało większej aktywności dyrekcji, co w efekcie spowodowało, że w tych zakładach trwa aktualnie spór zbiorowy z wszelkimi tego konsekwencjami.

Aktualnie związek przygotowuje się do sporządzenia protokołu rozbieżności, co pozwoli nam przejść do następnego etapu sporu zbiorowego, czyli mediacji z udziałem niezależnego mediatora a następnie ewentualnie referendum wśród pracowników zakładów.

Co ciekawe zakłady te, na tle innych lokalizacji ZF w Polsce, są pracodawcą, który najgorzej wynagradza swoich pracowników, oraz w ocenie związku stosuje najbardziej dla pracowników niekorzystne rozwiązania.

 

Poniżej w skrócie oczekiwania związku, skierowane do pracodawcy.

  1. Waloryzacji podwyżek na rok 2024r. w postaci wzrostu od dnia 1 stycznia 2024 płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników zatrudnionych o 15 %.
  2. Dodatkowo wprowadzenia na stałe Komisję Odwoławczą, działającą na zasadach określonych w porozumieniu.
  • Wprowadzenia do Regulaminu Wynagradzania u Pracodawcy zapisu, że Ustalona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przy czym przez wynagrodzenie zasadnicze rozumie się podstawowy składnik wynagrodzenia za pracę określony w stawce miesięcznej lub godzinowej, do którego nie zalicza się nagród, premii, prowizji i innych dodatków.
  1. Wprowadzenia rozszerzenia uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art.. 8 pkt 1 o następujące odprawy pieniężne:
  2. Jednocześnie wnosimy o zwiększenie odpisu składki PPK, płaconej przez Pracodawcę do 4%.

 

Jest też kilka punktów, wprowadzających zmiany w zapisach regulaminów, które mają spowodować uporządkowanie problemów pracowników w tak zwanym zakresie „równowagi w pracy i życiu prywatnym pracowników“

 

Zastępca przewodniczącego

MOZ Pracowników ZF

Dariusz Zygmański

 

 

fot. https://glowny-mechanik.pl/2018/10/01/nowy-oddzial-zf-dawne-trw-czestochowie/

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *