Zaproszenie do udziału w konkursie


Tematem XXII edycji Konkursu Literackiego im. Zofii Martusewicz, wybitnej częstochowskiej polonistki, jest postaćWandy Rutkiewicz, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronką roku 2022. Wanda Rutkiewicz była jedną z najwybitniejszych himalaistek w historii światowego himalaizmu. Jako pierwsza kobieta na świecie stanęła na szczycie K2. Wcześniej jako trzecia kobieta wspięła się na Mount Everest. Zaginęła 13 maja 1992 r. podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę.W tym roku przypada 30. rocznica jej śmierci.

Stowarzyszenie Wspólnota                                Częstochowa 2022-09-01

GAUDE MATER

  1. Wolna 18

42 – 200 Częstochowa

tel. Jan Szyma 691112298

Roman Kryst 604178391

 

                                         REGULAMIN

 

                XXII Konkursu Literackiego  im. Zofii Martusewicz

pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

                 

Tematem Konkursu są słowa:

 

                 „Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że każdemu może się udać to, co sobie postanowi”. (Wanda Rutkiewicz)

Tematem XXII edycji Konkursu Literackiego im. Zofii Martusewicz, wybitnej częstochowskiej polonistki, jest postaćWandy Rutkiewicz, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronką roku 2022. Wanda Rutkiewicz była jedną z najwybitniejszych himalaistek w historii światowego himalaizmu. Jako pierwsza kobieta na świecie stanęła na szczycie K2. Wcześniej jako trzecia kobieta wspięła się na Mount Everest. Zaginęła 13 maja 1992 r. podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę.W tym roku przypada 30. rocznica jej śmierci.

Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła do ojczyzny Wanda Rutkiewicz spotkała się z papieżem, który powiedział jej: „Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia zaszliśmy tak wysoko”. Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest w tym samym dniu, kiedy kard. Wojtyła został papieżem.

Nie należy gór traktować jako ucieczki od ludzi. Ja po prostu tam jeżdżę, bo je pokochałam i to była miłość od pierwszego wejrzenia” – mówiła himalaistka.Jej postawa życiowa, pasja, z jaką dążyła do realizacji swoich marzeń, stały się motywacją dla wielu ludzi do osiągania swoich celów.

 

  1. Głównym organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie.

 

 

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy

i regionu częstochowskiego.

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedłożenie pisemnej pracy w 3 egzem. Tekst nie może przekraczać 4 stron / czcionka nr.14/. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, którą przesyłamy w załączeniu /do powielenia/. Każdy egzemplarz pracy konkursowej, na pierwszej stronie, powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy i nazwę szkoły.

 

  1. Prace należy przesyłać na adres Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater,
  2. Wolna 18, 42-200 Częstochowa do 31 października 2022 r. Prace, które wpłyną do organizatora po tym terminie, nie będą przyjęte.

 

  1. Zgłoszone do Konkursu prace, oceni powołane przez Stowarzyszenie jury.

     

Dla zdobywcy pierwszego miejsca i opiekuna nagroda specjalna – wyjazd studyjny do Brukseli.

  

  1. Przesłanie pracy do organizatora Konkursu, oznacza zgodę autora na jej ewentualną publikację w internecie, lub wydawnictwie, bez honorarium autorskiego.

 

  1. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników XIX Konkursu Literackiego oraz wręczeniu nagród laureatom, poinformujemy pisemnie nauczycieli j.polskiego i autorów prac,w listopadzie br.

 

  1. Patronat medialny;Tygodnik Katolicki Niedziela,Tygodnik Regionalny Gazeta Częstochowska.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Wiceprezes Stowarzyszenia                                                                Prezes Stowarzyszenia

 

 

Jan Szyma                                                                                 Roman Kryst

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *