Ślubowanie nowych strażaków


W czwartek 15 września 2022 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie miało miejsce uroczyste ślubowanie nowoprzyjętego stażysty.

 

Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – bryg. Marek Radosz. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie poprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr II – st. kpt. Paweł Gronkiewicz.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty: “Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki.

Źródło KM PSP w Częstochowie

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *