WRĘCZYCA WIELKA / TRUSKOLASY. Wnioski do Komisji wpłynęły


Rada Gminy Wręczyca Wielka powołała specjalną komisję doraźną, która ma wydać opinię w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym ewentualnego zakazu budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Wręczyca Wielka.

Komisję powołano wskutek usilnych działań mieszkańców wsi Truskolasy, którzy nie godzą się na plany postawienie w ich miejscowości wiatrowni, w dodatku w pobliżu ich domostw. Mieszkańcy swą walkę z wiatrakami rozpoczęli kilka miesięcy temu, kiedy niespodziewanie ujawniono zamysł takiej instalacji. Założyli ekologiczne Stowarzyszenie „Orlica”, napisali liczne protesty do wójta Henryka Krawczyka i przewodniczącego Rady Gminy Marka Prubanta, przeprowadzili też wewnętrzne konsultacje społeczne, zyskując również poparcie mieszkańców spoza swej miejscowości. Do opinii mieszkańców przychyli się i wójt, i radni, dlatego powołano komisję. Jednak mieszkańcy ciągle żyją w niepewności, dlatego trzymają rękę na pulsie. Ślą pisma do przewodniczącego Rady Gminy z uwypukleniem zagrożeń, które – ich zdaniem – mogą przynieść elektrownie wiatrowe.
Nasza redakcja zapytała przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka Marka Prubanta o przebieg prac komisji. – Uwagi mieszkańców w sprawie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego wpływały do 30 czerwca. Jest ich bardzo dużo, szczególnie wiele w sprawie elektrowni wiatrowych. Pierwsze spotkanie komisji odbędzie się około 10 września i wówczas wnioski rozpatrzymy. Pragnę jednak podkreślić, że komisja nie ma mocy decyzyjnej. Możemy jedynie wnioski zaopiniować, sprawdzić ich zasadność, ale ostatecznie wszelkie zmiany, po ocenie architekta, może wprowadzić tylko wójt gminy – mówi Marek Prubant. Jak dodaje stanowisko Rady, tak jak wójta jest przychylne tym mieszkańcom, którzy nie chcą elektrowni w pobliżu swoich domostw. Przewodniczący obawia się jednak, że nowa uchwała, zamieniająca zapis w sprawie elektrowni i wprowadzenie zakazu ich montaży – aktualnie w miejscowym planie gminy jest przyzwolenie na budowanie elektrowni wiatrowych nawet powyżej stu metrów – może przynieść ze sobą problemy formalne.
– Temat jest newralgiczny, dlatego muszę wystąpić o opinię prawną. Nowa uchwała zakazująca montażu elektrowni może zostać oprotestowana przez mieszkańców, którym akurat elektrownie nie przeszkadzają. W konsekwencji Gmina może być narażona nawet na wysokie kary odszkodowawcze, takie precedensy były już w Polsce – stwierdza przewodniczący. Jak podkreśla obrady komisji będą ogólnodostępne, jedynie – w myśl ustawy o ochronie danych osobowych – nie będą upubliczniane dane wnioskodawców.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *