Lekcje z ZUS


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w programie edukacyjnym pt. „Lekcje z ZUS”, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Od września br. wystartuje także Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do 14 listopada tego roku, szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w Olimpiadzie do Komitetów Wojewódzkich, do czego serdecznie Państwa zachęcamy (w województwie śląskim siedziba Komitetu Wojewódzkiego znajduje się w Oddziale ZUS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 45).
Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z doświadczeń uczniów biorących udział w poprzednio organizowanych konkursach wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wynika, że wiedza, którą udało im się zdobyć w trakcie „ Lekcji z ZUS”, okazała się przydatna nie tylko dla nich, ale także dla członków ich rodzin, czy też ich najbliższemu otoczeniu.
Program edukacyjny „Lekcje z ZUS” jest autorskim projektem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który realizowany jest również przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Składa się z cyklu czterech spotkań, podczas których uczniowie poznają istotę ubezpieczeń społecznych oraz dowiadują się, dlaczego ubezpieczenia te są obowiązkowe, jakie korzyści wynikają z opłacania składek, poznają zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, a także zasady prowadzenia biznesu
w aspekcie systemu ubezpieczeń społecznych. Tematyka lekcji jest spójna z podstawą programową w szkołach ponadgimnazjalnych.
Pedagodzy, którzy zechcą przeprowadzić w swoich szkołach takie lekcje mogą liczyć na pomoc ZUS. Zakład ze swojej strony może przekazać materiały dydaktyczne – zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów biorących udział w projekcie (w tym również materiały multimedialne na płycie CD: prezentacje do lekcji, krótkie filmy), jak również będzie służył wsparciem i pomocą pracowników merytorycznych Zakładu.
Po zakończeniu cyklu czterech lekcji, szkoła będzie mogła zgłosić chętnych uczniów do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada organizowana jest w ramach jednej edycji w ciągu jednego roku szkolnego i przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym( finał Olimpiady).
W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 podobne przedsięwzięcie odbywało się w ramach konkursu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Wówczas to w I etapie I edycji konkursu udział wzięło ponad 11 tys. uczniów z całej Polski ( w tym z 35 szkół z terenu województwa śląskiego). Niezmiernie nas cieszy fakt, że w kolejnej, II edycji konkursu do udziału w projekcie zgłosiło się już ponad 19 tys. uczniów z całej Polski, zaś z terenu województwa śląskiego udział w projekcie wzięło aż 79 szkół (najwięcej spośród wszystkich województw). Za każdym razem poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki.
Jesteśmy również dumni z tego, iż zarówno w I jak i II edycji konkursu zespoły reprezentujące województwo śląskie, osiągnęły jedne z najlepszych rezultatów w rywalizacji krajowej. W I edycji konkursu trzyosobowa drużyna dziewcząt, reprezentująca Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie, zajęła 4 miejsce w kraju, natomiast w II edycji konkursu dwuosobowa reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej zajęła II pozycję w rywalizacji krajowej!
Warto również wspomnieć o tym, iż zgodnie z regulaminem Olimpiady, na podstawie odrębnych porozumień z uczelniami wyższymi Laureaci Olimpiady (1, 2 i 3 miejsce) otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe lub indeks na kierunek ściśle powiązany z tematyka Olimpiady. Lista uczelni wyższych, z którymi zostały zawarte takie porozumienia, będzie dostępna u Organizatora Olimpiady (ZUS z siedzibą w Warszawie).

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady dostępne są na stronie: www.zus.pl/edukacja.

W sprawie organizacji zajęć „Lekcje z ZUS” można kontaktować się ze specjalistami ds. komunikacji społecznej i edukacji, których lista znajduje się na stronie www.zus.pl w zakładce: „Olimpiada wiedzy” (w przypadku regionu Częstochowy, Lublińca, Myszkowa kontakt z Panią Ewą Jęczmyk tel. (34) 368 91 53, e-mail:ewa.jeczmyk@zus.pl).
I etap (szkolny) Olimpiady przeprowadzony zostanie 29 listopada br.
Szkoło, nie zwlekaj, już dziś zgłoś się do udziału w programie edukacyjnym, który wzbogaci wiedzę Twoich uczniów!

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *