WIELKI KONKURS POEZJI


Organizowany przez JP II Polish American Poets Academy, Inc. I Business Card Exchange Group & Media Online w ramach obchodów 10-lecia istnienia JP II Polish American Poets Academy, Inc.

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą “do szuflady”.

2. Na konkurs należy nadesłać od 1 to 5 wierszy, które mogą być w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim oraz wpisowym wysokości $5 za każdy wiersz należy przesłać na adres: Business Card Exchange, PO Box 11513, Denver, CO 80211, USA.

3. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe i na dowolny temat. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z przesłanych na konkurs wierszy powinien być napisany na maszynie lub na komputerze i na osobnej kartce czystego papieru, na której powinno znaleźć się również imię i nazwisko poety, adres zamieszkania, nr tel. i adres emailowy, jeśli takowy posiada.

5. Prace konkursowe wraz z listem przewodnim i wpisowym muszą zostać przesłane do
1 kwietnia, 2013. Liczy się data stempla pocztowego.
6. Wpisowe wysokości $5 za każdy wiersz może być przesłane w formie czeku, Money Order lub za pośrednictwem Western Union. Czek lub Money Order powinien być wystawiony na Business Card Exchange.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

8. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 1 maja 2013 r. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com
i www.e-businesscardexchangeco.com w sekcji JPII PAPA.
Najlepsze prace znajdą się również w specjalnym jubileuszowym wydaniu drukowanym.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, będący członkami JPII Polish American Poets Academy, Inc., która w tym roku obchodzi 10-lecie swojego istnienia, staną przed szansą otrzymania nominacji na tytuł POETY ROKU 2013 i nagrody wysokości $2,000.

9. Business Card Exchange Group & Media Online oraz JPII Polish American Poets Academy, Inc., zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu.

10. Główne nagrody konkursowe:
GRAND PRIZE: $1,000.00
SECOND PRIZE: $500.00
THIRD PRIZE: $200.00
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne i wyróżnienia.
11. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów pod auspicjami John Paul II Polish American Poets Academy, Inc. i Business Card Exchange Group & Media Online.

12. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu i opcji sponsoringu należy przesyłać na adres emailowy organizatorów: jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com .

Link dla banera JPII Polish American Poets Academy : www.e-businesscardexchange.com

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.