Oświadczenia sejmowe posła Szymona Giżyńskiego


Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!
23 stycznia 2013 r. podczas obrad Komisji Kultury i Środków Przekazu posłowie Platformy Obywatelskiej, Ruchu Palikota i SLD odrzucili w pierwszym czytaniu projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – autorstwa Prawa i Sprawiedliwości – w sprawie aktu profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.

Zabierający w dyskusji głos posłowie Platformy Obywatelskiej zapewniali, iż mogliby zaakceptować celowość uchwały, a nawet sam jej tekst, gdyby został usunięty z niego następujący akapit: ?Ta szczególnie bolesna profanacja Cudownego Obrazu na Jasnej Górze posiada przecież kontekst wielu innych faktów: znieważania Biblii, usuwania znaku Krzyża Świętego z przestrzeni publicznej, restrykcji wobec mediów katolickich, prób rugowania nauki religii ze szkół publicznych. Te wszystkie działania wiodą prostą drogą do wywołania w Polsce poczucia zagrożenia i krzywdy oraz społecznych niepokojów, których ofiarami stają się tak naprawdę wszyscy polscy obywatele?.

Proszę zatem wszelką pleno titulo publiczność o wskazanie w tym inkryminowanym fragmencie projektu sejmowej uchwały jakiegokolwiek sformułowania pozostającego w niezgodzie z prawdą lub skażonego jakąś partykularną intencją. Ponad wszelką wątpliwość takich sformułowań tu nie ma. Pozostają natomiast wątpliwości co do intencji posłów Platformy Obywatelskiej. Na początku obrad komisji pytali bowiem, jaki jest powód i sens domagania się stanowiska Sejmu i specjalnej uchwały, skoro akt profanacji Cudownego Obrazu na Jasnej Górze to był incydent i precedens i ze względu na jego charakter zajmują się już tym inne organy państwa. Ale po chwili posłowie PO, jakby czując, w co brną, zreflektowali się i mówili: No dobrze, niech już będzie, możemy się zgodzić na tę uchwałę, ale pod warunkiem, że nie będzie w niej tego fragmentu o kontekstach profanacji.

Więc jak to? Najpierw negacja sensu podejmowania przez Sejm uchwały w sprawie profanacji Cudownego Obrazu, bo zajmują się już tym policja, prokuratura, sąd, by po chwili zgodzić się na uchwałę, ale tylko w takim samym zakresie, jaki obejmują swymi działaniami wymienione tu organy państwa, czyli pojedynczego czynu przestępczego. Jak nazywa się takie myślenie i postępowanie? Biorąc na siebie całe odium i ryzyko prekursora i mając pełną świadomość, iż nikt przede mną nie użył, oceniając metody i czyny posłów Platformy Obywatelskiej, takich słów, powiem krótko, wstrząśnięty zuchwałością mego odkrycia: Takie myślenie i postępowanie, jakie zaprezentowali posłowie PO w odniesieniu do uchwały w sprawie profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, to obłuda i hipokryzja. Dziękuję uprzejmie.
Szymon Giżyński
Poseł na Sejm RP
Prawo i Sprawiedliwość

REDA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.