Ponadlokalny projekt Agencji Rozwoju Regionalnego


Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. Fundusze na niego pozyskano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ideę przedsięwzięcia zaprezentowano przedstawicielom samorządów lokalnych podczas konferencji „Przedsiębiorczość społeczna szansą na rozwój lokalny”, która miała miejsce 29 stycznia br. w częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.
– W 2011 r. Akcja Katolicka reaktywowała Centrum Integracji Społecznej, które z pomocą MOPS oraz spółek miejskich realizuje program zatrudniania osób mających, między innymi. zaległości czynszowe. W ubiegłym roku radni podjęli uchwałę o powołaniu miejskiego CIS. W Częstochowie funkcjonuje też inkubator społecznej przedsiębiorczości. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to kolejny – tym razem subregionalny – projekt w tej sferze – mówił otwierając konferencję prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Duża część konferencji „Przedsiębiorczość społeczna szansą na rozwój lokalny” była poświęcona prezentacji skutecznych, dobrych praktyk przez zaproszone podmioty ekonomii społecznej. W tej części o działaniach na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społecznie i korzyściach z działania CIS mówiła m.in. Barbara Mizera – dyrektor MOPS w Częstochowie.
– Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma stwarzać przyjazny klimat dla rozwoju ekonomii społecznej w północnym subregionie województwa śląskiego poprzez wsparcie dla tworzenia nowych i już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Jest to jeden z czterech tego typu ośrodków działających w województwie, jedyny funkcjonujący w subregionie północnym – mówi prezes ARR Marcin Kozak.
W ramach Ośrodka zakłada się wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe na utworzenie pięciu nowych spółdzielni socjalnych, które zaoferują 35 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Planowane jest także objęcie 150 podmiotów ekonomii społecznej komplementarnym wsparciem obejmującym działania informacyjno-promocyjne, animacyjne, szkoleniowo-doradcze, usługi prawne, księgowe i marketingowe.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.