Pomoc MOPS w czasie pandemii


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie podsumował działania realizowane w 2021 roku na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19. Instytucja postawiła w pierwszej kolejności na kontakt mailowy i telefoniczny.

Jak informuje MOPS, instytucja realizuje wszystkie swoje zadania w czasie pandemii. Dla bezpieczeństwa pracowników wprowadzono jednak dodatkowe zasady bezpieczeństwa, czyli kontakt telefoniczny i mailowy. W związku z tym wywiady środowiskowe były przeprowadzane przez telefon, a w budynkach MOPS ustawiono specjalne skrzynki podawcze do kontaktu z mieszkańcami. W przypadkach koniecznych pracownicy wychodzili w teren, aby bezpośrednio spotkać się z podopiecznymi.

MOPS w Częstochowie wspierał  osoby starsze w ramach ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora” (Gmina Miasto Częstochowa kontynuowała realizację tego programu przez cały 2021 rok). Na rzecz zgłoszonych w programie seniorów pracownicy MOPS robili zakupy artykułów niezbędnych do życia, wykupywali leki i dostarczali gorące posiłki.

W trakcie epidemii uruchomiono dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy specjalną infolinię: 502 699 730 obsługiwaną przez pracowników MOPS, gdzie można dowiedzieć się szczegółowych informacji o formach wsparcia realizowanych w mieście podczas epidemii. Infolinia obsługiwana jest w dniach i godzinach pracy ośrodka.

Pracownicy MOPS od początku trwania pandemii telefonicznie monitorują także sytuację wszystkich osób, które rozpoczęły kwarantannę bądź izolację. W razie potrzeby kontaktują je z instytucjami, organizacjami i wolontariuszami udzielającymi wsparcia, bądź pomagają w organizacji wsparcia. Przy współpracy z Fundacją Chrześcijańską „Adullam”, jeśli zachodzi taka potrzeba, osobom na kwarantannie bądź izolacji, które nie mają możliwości zapewnienia sobie wyżywienia we własnym zakresie, dostarczany jest gorący posiłek oraz suchy prowiant. Przez cały 2021 rok pracownicy MOPS wsparli niemal 17 tys. mieszkańców Częstochowy przebywających w kwarantannie lub izolacji. W okresach nasilenia epidemii w ciągu jednego miesiąca z instytucją   kontaktowano się ok. 2,5 tys. osób.

Wsparcie pandemiczne ma być kontynuowane także w bieżącym roku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *