CZĘSTOCHOWA / Będą bronić dworca przed wyburzeniem – ciąg dalszy


Publikujemy odpowiedzi rzecznika PKP Bartłomieja Sarny z Wydziału Współpracy z Mediami Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji, na nasze pytanie w sprawie budowy nowego, głównego dworca PKP w Częstochowie

  1. Na jakim etapie jest realizacja inwestycji budowy nowego dworca?

 

Obecnie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji są już bardzo zaawansowane. Finalizowane są prace nad dokumentacją projektową, a także pracujemy nad uzyskaniem wszelkich zgód administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy kompleksu dworcowego. Po zakończeniu tych procesów ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Planujemy to zrobić w pierwszej połowie 2022 roku. Prace budowlane ruszą bezpośrednio po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim kontraktu na przebudowę dworca.

 

  1. Prawdopodobnie nastąpiły zmiany w projekcie, w stosunku do pierwotnie wybranego w Konkursie. Na czym te zmiany polegają? Jakie rozwiązania mają być wewnątrz budynku, czy będzie zapewniona przestrzeń do odpoczynku, zrobienia zakupów, itp.? Jak nowy obiekt dworca wpłynie na ogólny wygląd placu Rady Europy

 

Zamierzenia PKP S.A. dotyczące dworca w Częstochowie znane są już od kilku lat i wielokrotnie były prezentowane opinii publicznej, m.in. za pośrednictwem mediów. W grudniu 2019 roku w konkursie architektonicznym organizowanym przy współpracy z naszymi partnerami pod auspicjami SARP została wybrana koncepcja architektoniczna przebudowy dworca Częstochowa wraz z otoczeniem. W konkursie zwyciężyło konsorcjum firm, w którym liderem jest pracownia Toprojekt Marek Wawrzyniak z Rybnika, a pracowniami wspierającymi paryskie pracownie And Studio i Studio Antonini. Jesienią 2020 roku PKP S.A. podpisały umowę z konsorcjum pracowni wybranymi w konkursie, które miały opracować dokumentację projektową dla planowanej inwestycji. Kanwą dla opracowywanego projektu były założenia przedstawione w koncepcji, które zostały dopracowane w oparciu o zalecenia jury konkursowego i wdrożone na etapie opracowania projektu przebudowy dworca.  Dzięki czemu nowy dworzec będzie składał się z trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie części. Inwestycja zakłada budowę nowego pawilonu wschodniego od strony ulicy Piłsudskiego, mieszczącego główne funkcje obsługi pasażerów oraz gruntowną przebudowę pasażu nad torami pełniącego głównie funkcję handlową. Nowa część zachodnia, od strony Placu Rady Europy, po uwzględnieniu zaleceń jury konkursowego została nieco bardziej wysunięta w kierunku pl. Rady Europy i dzięki czemu stała się bardziej funkcjonalna, przy umiejscowieniu w jej sąsiedztwie centrum przesiadkowego dla autobusów.

 

Więcej szczegółów o samej inwestycji podamy po zakończeniu prac na dokumentację projektową, ale już dziś jesteśmy przekonani, że nowy dworzec będzie bardziej funkcjonalny niż obecny, a także stanie się wizytówką Częstochowy. Będzie to nowoczesna bryła, zaprojektowana zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze. Ponadto dworzec będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród usprawnień, które będą standardem na nowym dworcu w Częstochowie są m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, windy, kontrastowa kolorystyka wnętrz, mapy dotykowe dworca i wiele innych rozwiązań. Nowy dworzec będzie również zaopatrzony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i rozwiązania proekologiczne. O randze przyszłego dworca w Częstochowie może świadczyć również fakt, że będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który obejmuje blisko 200 dworców kolejowych w całej Polsce.

 

  1. Jaki był efekt przeprowadzonych konsultacji społecznych? Czy była uwzględniona jakakolwiek sugestia zgłoszona przez strony społeczne?

 

Proszę o doprecyzowanie tego pytania: czy ono odnosi się do obecnych działań społeczników, czy chodzi o konsultacje społeczne, które były przeprowadzone jeszcze przed rozpisaniem konkursu architektonicznego na koncepcję dworca Częstochowa wraz z jego otoczeniem?

Doprecyzowaliśmy, i czekamy na odpowiedź.

 

  1. Czy aktualnie, z powodu zaistnienia protestu, może nastąpić odstąpienie od projektu i na przykład zamiast wyburzenia przeprowadzić modernizacji? Czy może dojść do porozumienia z częstochowskim przedsiębiorcami, którzy chcieliby kupić dworzec? Jeśli tak, jaka byłaby to kwota?

 

Inwestycja jest już na bardzo zaawansowanym etapie, w związku z czym nie przewidujemy takiej możliwości. Jesteśmy zdziwieni deklaracjami przedsiębiorców dotyczących chęci zakupu dworca w Częstochowie, zwłaszcza, że od co najmniej od 2019 roku, czyli ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną, stale mówimy o planach przebudowy dworca w Częstochowie, co relacjonują również media. Takie propozycje, które nigdy oficjalnie do nas nie wpłynęły, a dowiedzieliśmy się o nich za pośrednictwem mediów, przy obecnym zaawansowaniu prac nad projektem przebudowy dworca z oczywistych względów są niemożliwe do wdrożenia. Analogicznie dotyczy to także coraz nowszych koncepcji zagospodarowania obecnego dworca przedstawianych przez społeczników i forsowanych przez nich idei przejęcia dworca przez samorządy, które wedle naszej wiedzy nie są tym zainteresowane. Należy wyraźnie podkreślić, że koncepcje te, bez planu biznesowego, źródeł potencjalnego finansowania, czasu realizacji nie są możliwe do ewentualnego rozpatrzenia czy realizacji. Należy również nadmienić, że w konkursie w jednej z grup architektów, które złożyły prace była osoba będąca członkiem zarządu stowarzyszenia Grupa Elanex wobec czego trudno traktować Grupę Elanex jako bezstronny głos w dyskusji. Praca ta, przy której tworzeniu brała udział członkini zarządu Grupy Elanex, nie została wyróżniona w konkursie i zakładała wyburzenie obecnego budynku dworca od strony zachodniej oraz całkowitą zmianę wyglądu bryły budynku, choć warunki konkursu nie narzucały architektom startującym w konkursie tego rodzaju działań. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace, w tym koncepcja, w której tworzeniu brała udział członkini Grupy Elanex, były prezentowane publicznie podczas ogłoszenia wyników konkursu.

 

Tymczasem PKP S.A. jako inwestor proponuje rozwiązania poprzedzone konkursem architektonicznym, a więc funkcjonalne, wybranie przez jury składające się z architektów i innych specjalistów branżowych (warto podkreślić, że jednogłośnie), a do tego nowoczesne i posiadające źródła finansowania, które gwarantują jakość nowego dworca. PKP S.A. jako inwestor ma duże doświadczenie w przebudowie dworców kolejowych – w ostatniej dekadzie zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy od podstaw – blisko 150 dworców kolejowych w całej Polsce.

 

Fot. Paweł Starzec, dziękujemy Komitetowi Częstochowian „Nasz dworzec. Wspólna sprawa!” za użyczenie zdjęcia

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *