CIEKAWOSTKI. Nowy rezerwat przyrody w powiecie lublinieckim


Regionalna Rada Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego podjęła decyzję o utworzeniu i kształcie nowego rezerwatu przyrody. Będzie to już 66. rezerwat w województwie śląskim, powstanie w gminie Kochanowice i będzie trzecim takim obiektem na obszarze Nadleśnictwa Herby. Będzie też pierwszym nowo powstałym rezerwatem utworzonym w województwie od 2015 roku.

 

 

Dlaczego w Kochanowicach?

Jak informuje RROP, Kochanowice zasłynęły z wiekowych drzew, które projektowane są do objęcia ochroną rezerwatową. Są to głównie fragmenty wielogatunkowych lasów o bogatym runie odpowiadające niskiemu grądowi subkontynentalnemu „Tilio-Carpinetum stachyetosum”, stąd też rezerwat będzie nosił nazwę „Kochanowicki Grąd”. Las ten tworzą również różnowiekowe dęby, których wiek przekracza często 140 lat, a także graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin takich jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków. Rezerwat zatem powstanie ze względu na potrzebę wzmocnienia i zagwarantowania ochrony fragmentu lasu grądowego o cechach naturalnych, zarówno dla celów naukowych, jak również dydaktycznych.

Rada zarekomendowała przyłączenie do projektowanego rezerwatu dodatkowych terenów leśnych mających zbliżone walory przyrodnicze. W efekcie powierzchnia rezerwatu wyniesie 26 ha, a wokół samego rezerwatu utworzona zostanie dodatkowo otulina obejmująca przyległe tereny. Sama jej powierzchnia wyniesie ok. 40 ha.

Pierwsze rezerwaty w woj. śląskim powstały w latach 50. XX wieku.

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *