Telegraf


Jasna Góra została uhonorowana nagrodą European Award for Tourism. Otrzymała ją w kategorii turystyka religijna. Wręczenie nagrody nastąpiło 16. marca podczas 24. Gali European Awards for Tourism zorganizowanej w Sali Obrad Pałacu Wielkopolskich w Krakowie. Nagrodę w imieniu Jasnej Góry odebrał o. Robert M. Łukaszuk, rzecznik sanktuarium.

Z dniem 20. marca 2006 roku nowym dyrektorem Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został Eugeniusz Uchyła.

15. marca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Ogólne członków SDPL w Częstochowie. Nowym przewodniczącym organizacji częstochowskiej został Jacek Kasprzyk.

Od 20. marca przez sześć tygodni zamknięty będzie przejazd kolejowy łączący Wały z ul. Warszawską. Po zimie wznowiono prace przy skrzyżowaniu Wałów Dwernickiego z ul. Fieldorfa-Nila.

13. marca 2006 r. w Częstochowie obradowali przedstawiciele miast, przez które będzie biegł “Szlak Staropolski”. Rozmowy prowadził prezydent Tadeusz Wrona. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje konferencję z udziałem Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka oraz przedstawicieli Ukrainy i Czech. Spotkanie odbędzie się w kwietniu, w Częstochowie.

15. marca zawiązał się w Częstochowie Regionalny Komitet Protestacyjno-Strajkowy Środowisk Medycznych, którego celem jest podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz uzyskania ustawowej gwarancji, że podwyżki te będą miały charakter trwały. W odróżnieniu od protestów lekarzy w innych regionach Polski Komitet częstochowski i analogiczny Komitet na Śląsku występują na rzecz i w imieniu wszystkich zatrudnionych w służbie zdrowia, bez względu na miejsce i stanowisko pracy. – W skład naszego Komitetu wchodzą związki zawodowe niezależnie od przynależności do poszczególnych central związkowych, z całego byłego województwa częstochowskiego. Czekamy na akces kolegów z regionu Myszkowa i szpitala na Tysiącleciu – twierdzi Tomasz Ziółkowski, koordynator prac Komitetu.
R
Finał konkursu recytatorskiego
15. marca zakończono zmagania w XVIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W kategorii O-III pierwszą nagrodę ex aueqo przyznano Patrycji Mazurkiewicz (SP Złochowice), Maksymilianowi Bazylakowi (SP nr 1 w Myszkowie) i Alicji Szulc (Przedszkole w Lubojnie), drugie miejsce zdobyły Patrycja Sośniak (SP nr 1 w Lublińcu) i Kinga Kiedbój (SP w Olsztynie), trzecie – Adam Jachik z SP W Ciasnej, w kategorii kl. IV-VI pierwsza nagroda przypadła Monice Walus (SP nr 6 w Zawierciu), druga Jakubowi Machaj z Krzepic. W kategorii gimnazjum pierwszą nagrodę przyznano Karolinie Pokornej ze Zrębic, drugą Ewie Sura z Kłobucka, trzecią Agnieszce Wołowczyk z Lublińca. Wyróżnienia otrzymali Katarzyna Anna Linke (G. nr 8 w Częstochowie), Anna Chatys (G. nr 3 w Częstochowie) i Marta Borówka z Porębie.
Promocję do XVI Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach otrzymali: Patrycja Mazurkiewicz, Maksymilian Bazylak, Alicja Szulc i Monika Walus.

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *