Pomoc dla chorych


SUKCESYWNIE POPRAWIA SIĘ SYTUACJA CHORYCH NA SM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W roku 2006 Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczył pieniądze na leczenie immunomodulujące 66 chorych na stwardnienie rozsiane

Województwo śląskie jest pozytywnym przykładem tego, że współpraca lekarzy i NFZ jest możliwa i może być owocna. Kiedy w czerwcu 2005 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zwróciło uwagę NFZ na trudną sytuację chorych na SM (wtedy zaledwie kilkunastu pacjentów z SM miało refundowane koszty leczenia immunomodulującego) Lech Wędrychowicz, dyrektor ds. medycznych publicznie zapowiedział podjęcie kroków mających na celu jej polepszenie. Została powołana specjalna komisja lekarska kwalifikująca pacjentów do leczenia immunomodulującego, składająca się z lekarzy neurologów mających doświadczenie w leczeniu pacjentów z SM (prof. Zofia Kazibutowska, prof. Krystyna Pierzchała, dr n. med. Stanisław Ochudło, dr n. med. Renata Mańko-Juraszek, dr Maciej Jackowski). Od czerwca 2005 roku stopniowo włączano do programu kolejne osoby, w grudniu 2005 objętych terapią było 44 chorych, a obecnie już 66.
Według szacunków w woj. śląskim ok. 4 tys. osób cierpi na stwardnienie rozsiane. Części z tych chorych* pomóc może leczenie immunomodulujące. “W woj. śląskim rocznie około
50-70 nowozdiagnozowanych chorych na SM wymaga włączenia do leczenia immunomodulującego” – mówi prof. Zofia Kazibutowska, wojewódzki konsultant ds. neurologii.
Terapia immunomodulująca obejmuje podanie leku z grupy preparatów, które w istotny sposób wpływają na zahamowanie postępu choroby (interferony beta i octan glatirameru). Taka terapia znacząco zmniejsza liczbę zaostrzeń (rzutów) choroby i ich nasilenie; hamuje postęp choroby. Podjęcie leczenia w odpowiednim czasie pozwala chorym na prowadzenie normalnego trybu życia.
Szpitale na terenie woj. śląskiego, w których program jest realizowany:
1. SP CSK ŚLAM, Katedra i Klinika Neurologii, Katowice Ligota – ordynator prof. Andrzej Wajgt
2. SP Szpital Kliniczny nr 7, Katowice Ochojec – ordynator doc. Ewa Motta
3. SP CSK ŚLAM, Klinika Neurologii Wieku Podeszłego, Katowice Ligota – ordynator prof. Grzegorz Opala
4. Szpital Kliniczny nr 1 , Zabrze – ordynator prof. Krystyna Pierzchała
5. Szpital Miejski nr 1 , Ruda Śląska – ordynator dr n. med. Dariusz Kozub
6. Szpital Specjalistyczny nr 1 , Bytom – ordynator lek. med. Andrzej Tomczyk
7. Wojew. Szpital Specjalistyczny nr 3, Rybnik – ordynator dr Stefania Łopacz-Stoczek

* na podstawie badań klinicznych ocenia się, że ok. 1/3 pacjentów chorych na SM reaguje na terapię immunomodulującą

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
PTSR jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby ze stwardnieniem rozsianym, ich rodziny i przyjaciół. Ma oddziały w niemal wszystkich większych miastach w Polsce. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym (ON), reprezentuje polskich chorych na SM na forum europejskim (EMSP) i międzynarodowym (MSIF). Udziela bezpośredniej pomocy około 6 tysiącom chorych. Celem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego jest likwidacja wszelkich barier, na które napotyka osoba niepełnosprawna z SM: od barier społecznych po psychiczne i komunikacyjne.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
ul. Bagatela 13 lok. 43, 00-585 Warszawa
tel.: (+22) 856-76-66, fax.: (+22) 849-10-65
e-mail: biuro@ptsr.org.pl, http://ptsr.org.pl/

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *