Czas na walkę


Zaczynamy debatę
Parlamentarzy?ci ? obecni
i byli, władze miasta i powiatu, radni, szefowie firm przez kilka godzin 13. marca dyskutowali na temat ponownego utworzenia województwa
częstochowskiego. Wszyscy zgodnie przyznali, że najwyższy czas zebrać siły i przyst?pić do walki o powrót województwa częstochowskiego
na administracyjn? mapę Polski

Pomysł ponownego utworzenia województwa częstochowskiego (przestało istnieć 1. stycznia 1999 roku) powrócił z chwil? rozpoczęcia starań o powrót województwa ?rodkowopomorskiego. Jako pierwszy z inicjatyw? wyszedł poseł PiS-u Szymon Giżyński. 23. lutego wygłosił w Sejmie o?wiadczenie (w cało?ci opublikowane w 9. numerze ?Gazety Częstochowskiej?), w którym przytoczył wszystkie argumenty za utworzeniem województwa. Przemówienie posła Szymona Giżyńskiego zaowocowało podjęciem starań przez kolejne osoby. Inicjator spotkania w Urzędzie Miejskim, radny Konrad Głębocki, zapowiedział powołanie obywatelskiego komitetu, który przygotuje projekt ustawy powołuj?cej do życia kolejny region. Pod projektem powinno się znale?ć przynajmniej 100 tys. podpisów.
Niektóre ?rodowiska z góry przes?dzaj?, że nie ma sensu walczyć o województwo częstochowskie, że nic z tego nie wyjdzie. Inni przeciwnie, uważaj?, że warto i trzeba, a głównie dlatego, by przerwać proces zamierania miasta i regionu.
Na łamach naszego tygodnika rozpoczynamy publiczn? debatę. O odpowiedzi na pytania: Czy warto walczyć o województwo, a jeżeli tak, to dlaczego? Jakie podejmie Pan/Pani kroki, by województwo zostało utworzone?, będziemy prosić znane osoby regionu. Zachęcamy również do dyskusji naszych Czytelników, najciekawsze wypowiedzi opublikujemy. R

23. lutego 2006 r. poseł Szymon Giżyński, Prawo i Sprawiedliwo?ć, upomniał się w Sejmie o ustanowienie województwa częstochowskiego. Poniżej fragment o?wiadczenia: ?Popieram ideę utworzenia województwa ?rodkowopomorskiego,(…) ale takie samo albo jeszcze gło?niejsze larum trzeba podnie?ć, upominaj?c się o powrót na administracyjn? mapę Polski województwa częstochowskiego. Przy całym poparciu i szacunku dla atutów ?rodkowopomorzan wspomnę tylko, iż Częstochowa ma o 50 tys. mieszkańców więcej niż Koszalin i Słupsk wzięte razem, że w stosunku do 35 tys. studentów w Koszalinie i Słupsku w samej tylko Częstochowie studiuje ponad 40 tys. osób, a w obszarze cywilizacyjno-kulturowych, państwowych i narodowych imponderabiliów Częstochowa ustępuje tylko Warszawie i Krakowowi.?

Jarosław Lasecki
senator, niezależny
Temat reaktywowania województwa częstochowskiego powraca zawsze przed wyborami samorz?dowymi jak bumerang. Powraca, bo kreuj? go medialnie niektórzy politycy, licz?c na wzrost poparcia. Ja podchodzę to tego pragmatycznie. Własne województwo i co za tym musi i?ć, większe pieni?dze z budżetu Państwa bezpo?rednio trafiaj?ce do beneficjentów lokalnych, to bezsprzecznie większe możliwo?ci rozwoju naszego regionu. Ale tego musz? chcieć nie tylko politycy czy garstka urzędników, tego musz? chcieć przede wszystkim zwykli ludzie. Nie wyobrażam sobie dyskusji o tworzeniu nowego województwa bez zapytania wła?nie mieszkańców, przedstawicieli gmin i powiatów, które miałyby wchodzić w jego skład, jak oni o tym my?l?. I kładę tutaj nacisk na utworzenie, nie na reaktywowanie województwa. Utworzenie ?Województwa Jurajskiego?!. Maj?c poparcie mieszkańców dla jego utworzenia dyskusja przestanie być akademick? i może przerodzić się w konkretne działania.
Trzeba rozpocz?ć dyskusję publiczn? nie od składania deklaracji politycznych, tylko od wizyt we wszystkich gminach i rozmów z obywatelami. Trzeba poznać ich potrzeby i wyobrażenia. Nie rozmawiajmy o strukturach, posadach czy obsadzie urzędów, ale o tym co dobrego, możemy jako politycy zrobić dla mieszkańców Naszego Regionu. Tylko obywatelska inicjatywa o utworzeniu nowego województwa ma szansę na uchwalenie w parlamencie. Będę rozmawiać ze wszystkimi, jak pomóc tej inicjatywie.

Halina Rozpondek
posłanka na Sejm, Platforma Obywatelska
Uważam, że idea powrotu województwa częstochowskiego będzie w?ród częstochowian i wielu gmin regionu częstochowskiego zawsze żywa. Nie spełniły się bowiem zapewnienia decydentów z 1998 r., że utrata województwa nie będzie miała wpływu na dalszy rozwój miasta. Jest akurat na odwrót, a strat tym spowodowanych nie będę wyliczać, bo s? znane. Istnieje też poważna obawa (wynikaj?ca z dotychczasowych do?wiadczeń), że tak ważne dla rozwoju powiatów i gmin, ?rodki europejskie z transzy 2007-2013, mog? nie docierać do nas i w zdecydowanej czę?ci zostawać na ?l?sku.
Jednakże, aby móc zrealizować tę ideę trzeba najpierw opracować koncepcję działania, której konsekwentnie należy przestrzegać (a nie tylko przy okazji różnych wyborów).Trzeba także narysować mapę województwa oraz uzyskać zgody wszystkich gmin i powiatów, które na tej mapie się znajd?. Dopiero wtedy można przyst?pić do przygotowania obywatelskiego projektu ustawy i przyst?pić do zbierania podpisów. Taka jest, my?lę, najskuteczniejsza droga do urzeczywistnienia idei powołania województwa częstochowskiego.

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *