Projekt “Razem na wyżyny”


Przyszłość w unijnej kasie

MYKANÓW

Unijny program Leader+ stwarza szanse na szybki rozwój obszarów wiejskich. Promuje te regiony, które potrafią efektywnie i szybko działać. Właśnie dobiega końca realizacja pierwszego etapu

Polska edycja Leadera ma charakter pilotażowy, ale w “starych państwach” realizowany jest on już od 1991 roku. W ciągu tych kilkunastu lat wypracował dominującą pozycję wśród wszystkich unijnych programów wspierających.
Pięć gmin z naszego regionu: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny i Miedźno, zrzeszone w partnerstwie “Razem na wyżyny”, już wykorzystuje pieniądze przyznane przez Komisję Europejską. Od kilku miesięcy wspólnie realizowały tzw. Schemat I “Pilotażowego Programu Leader+”, w ramach którego powstał projekt strategii rozwoju regionu objętego tym partnerstwem. A fundusze na urzeczywistnienie planów nie są małe. Przewiduje się, że w latach 2008-2013 każde działające w Polsce partnerstwo będzie dysponowało budżetem rzędu kilkunastu milionów złotych. 16. marca w Gminnym Ośrodku Kultury oficjalnie zakończono pierwszy etap programu. Na konferencji podsumowano i omówiono projekty, które w przyszłości będą realizowane. Jak zapewniają koordynatorzy przedsięwzięcia, opracowana strategia rozwoju wynika z naturalnych potrzeb mieszkańców regionu. Za unijne pieniądze będzie można rozwiązać problemy, które od lat nękały tereny wiejskie. A tych jest niemało. Słabo rozwinięta infrastruktura, niska aktywność społeczna czy brak perspektyw dla młodych ludzi to tylko niektóre z nich. – Musimy stawiać na młodych. To dla nich jest przede wszystkim ten program, bo to oni będą korzystać z jego dobrodziejstw za kilkanaście lat. Dzisiaj tworzymy podwaliny, fundament, na którym opierać będą się działania przyszłych pokoleń – mówi otwierający konferencję Krzysztof Smela, wójt gminy Mykanów.
Ale unijne programy i możliwości, jakie one stwarzają, już zaczynają interesować młodych ludzi. Podczas realizacji I Schematu dla młodzieży szkolnej z tego regionu zostały ogłoszone konkursy – plastyczny i literacki. Dotyczyły one wyobrażeń i oczekiwań młodych względem unijnej pomocy strukturalnej. Zaangażowanie młodzieży w to przedsięwzięcie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. – Spłynęło mnóstwo doskonale wykonanych i przemyślanych prac. Niezwykle trudno było nam je oceniać i wybierać te perfekcyjne. Jeśli w ten sposób młodzi podchodzą do przyszłości, to ja jestem o nią spokojny – mówi Krzysztof Polewski, dyrektor GOK w Mykanowie. Najlepszym wójtowie wręczyli nagrody ufundowane przez sponsorów.
Do kolejnego etapu Leadera przejdzie połowa ze 180 partnerstw, które pomyślnie zrealizowały Schemat I.

Gracjan Respondek

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *