TAURON Dystrybucja zasila rozbudowę lotniska Pyrzowice


Budowa stacji elektroenergetycznej 110 KV Pyrzowice Lotnisko oraz linii zasilających, to projekty sieciowe umożliwiające rozbudowę portu lotniczego Pyrzowice. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i niezawodność zasilania śląskiego lotniska. Budżet całego przedsięwzięcia po stronie TAURON Dystrybucji to blisko 100 mln złotych, a zakończenie prac planowane jest na 2024 rok. To dobra informacja również dla mieszkańców Częstochowy i okolic, dla których Pyrzowice to najbliższy port lotniczy.

 

Projekt jest realizowany w oparciu o warunki przyłączenia wydane dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „KATOWICE” w Pyrzowicach w 2016 r.

Inwestycje, które realizujemy na tym obszarze nie dotyczą tylko dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w obszarze Portu Lotniczego. Poza obszarem lotniska przewidywany jest również wzrost zapotrzebowania na energię przy węzłach drogowych A1 i S1 oraz węzła kolejowego. Rozbudowa sieci służy też poprawie zasilania naszych klientów na terenach gmin Ożarowice, Mierzęcice i Siewierz – mówi Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucji.

 

Administracyjne i technologiczne wyzwania

Podczas tak dużych zadań inwestycyjnych najdłużej trwającym etapem jest okres projektowania i pozyskania zgód formalno-prawnych.

 

– Wytyczenie trasy i uzyskanie prawa do gruntu na odcinku kilkudziesięciu km, to bardzo trudne zadanie na wysoko zurbanizowanych obszarach Śląska i konieczności przejścia przez teren prawie 500 nieruchomości. W tym przypadku zostało to zrealizowane dzięki współpracy z PKP PLK, z którą zawarliśmy w 2018 roku Porozumienie o wspólnej realizacji robót. TAURON Dystrybucja przygotował wsad do projektu budowlanego, a PKP PLK pozyskała decyzję pozwolenia na budowę dla obiektów liniowych WN i SN. – wyjaśnia Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucja.

 

Podczas realizacji prac TAURON Dystrybucja musiał też zmierzyć z ograniczeniami w wyłączeniach sieci SN i WN. które były konieczne dla przeprowadzenia robót. Ich sposób przeprowadzenia nie mógł jednak spowodować zakłóceń w dostawach energii dla kluczowych klientów na tym terenie i ich procesów technologicznych. Pomimo tych ograniczeń oraz występujących w ostatnich kilku latach przejściowych brakach dostępności materiałów na rynku i wydłużonych terminów dostaw –  prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Szeroki zakres zadań

Prowadzone prace obejmują szereg zadań podzielonych na etapy. Są to: budowa stacji 110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, budowa dwóch linii kablowych wysokiego napięcia relacji GPZ Miasteczko – GPZ Pyrzowice Lotnisko o długość 13 km, oraz relacji GPZ Pyrzowice Lotnisko – GPZ Siewierz długość 11 km i budowa 9 km linii kablowej średniego napięcia relacji GPZ Pomłynie–GPZ Pyrzowice Lotnisko.

Przy realizacji projektu, do tej pory zostało przygotowane prawie 24 kilometry infrastruktury do zaciągnięcia i połączenia kabli wysokiego napięcia. Zastosowana zostanie podczas tych prac nowa na polskim rynku technologia hydraulicznego zaciągania kabli wysokiego napięcia o przekroju żyły 800 mm2. Po raz pierwszy w Polsce takie prace zostaną przeprowadzone na tak długich odcinkach. Metoda zapewnia optymalne warunki budowy linii kablowych, zapewniające w przyszłości bezawaryjną pracę sieci.

Ostatnim etapem prac będzie powiązanie istniejących ciągów średniego napięcia z nową rozdzielnią 20 kV.

 

Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucji

 

 

Podziel się:

10 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *