Straż Miejska w 2003 roku


Ubiegły rok częstochowska straż miejska przepracowała bardzo aktywnie. Strażnicy interweniowali prawie 30 tys. razy, a dokładnie 29721, najczęściej broniąc porządku i spokoju publicznego – 3908 interwencji, bezpieczeństwa – 6588 i mienia publicznego – 6204, a dwukrotnie zareagowali na wykroczenia przeciwko zdrowiu.

Ubiegły rok częstochowska straż miejska przepracowała bardzo aktywnie. Strażnicy interweniowali prawie 30 tys. razy, a dokładnie 29721, najczęściej broniąc porządku i spokoju publicznego – 3908 interwencji, bezpieczeństwa – 6588 i mienia publicznego – 6204, a dwukrotnie zareagowali na wykroczenia przeciwko zdrowiu.
Wiele działań było na wniosek mieszkańców. Strażnicy odebrali 8896 próśb o pomoc – pisemnych i telefonicznych, które najczęściej dotyczyły zakłóceń porządku publicznego – 6145 przypadków, zaniedbań porządkowych – 2014 i nieprawidłowego parkowania – 612. Mieszkańcy zgłaszali również przypadki niszczenia zieleni, nielegalnego handlu, samowoli budowlanych, żebractwa, wałęsania się bezpańskich psów.
Strażnicy miejscy oddziaływali również wychowawczo. W 2003 r. udzielili 21671 ustnych i pisemnych pouczeń, dokonali 2642 kontroli oraz 409 rekontroli brudnych i zaniedbanych posesji. 720 wniosków skierowali do sądu.
Ubiegły rok przyniósł również spore finansowe żniwo z nałożonych 6790 mandatów. Do kasy miejskiej z tego tytułu winno wpłynąć 375 tys. 450 zł.
Swoją troską strażnicy objęli bezdomnych i potrzebujących pomocy – 183 osoby przekazali Pogotowiu Ratunkowemu, przytuliskom i opiece społecznej, a aż 1111 Ośrodkowi Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.
Częstochowska Straż Miejska ściśle współpracuje z policją. Strażnicy przekazali 692 sprawy do MKP – przede wszystkim dotyczące ujęcia podejrzanych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu.
W 2003 r. strażnicy ujawnili: 5 włamań do pojazdów (zatrzymali jednego sprawcę), 9 włamań do obiektów (ujęto 2 osoby), 8 rozbojów (zatrzymano 11 chuliganów), 40 kradzieży mienia (ujęto 53 złodziei), 42 przypadki niszczenia mienia (złapano 44 wandali). Ponadto zatrzymali 64 osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwym, w tym 22 rowerzystów.
Patrolując ulice 4 razy interweniowali w przypadkach gróźb pozbawienia życia (ujęto 4 bandytów) i 21 razy w sytuacjach pobicia (zatrzymano 25 łobuzów). Strażnikom udało się również ujawnić 4 kradzieże prądu i odnaleźć 5 skradzionych pojazdów. Nie pozostawili bez opieki dzieci i młodzież – wykryli 42 przypadki spożywania alkoholu przez nieletnich (60. zatrzymano), pomogli również odnaleźć 125 osoby zaginione, ujęli 21 osób za posiadanie narkotyków.
525 razy przekazali odpowiednim instytucjom informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej, w 67 przypadkach zabezpieczyli miejsca awarii, kolizji i wypadków drogowych oraz miejsca ewentualnej lokalizacji ładunków wybuchowych.
Nie obyło się też bez skarg na funkcjonariuszy Staży Miejskiej. Było ich w 2003 r. 27 – 20 na działalność, 7 na poszczególnych pracowników. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających 5 skarg uznano za zasadne, 21 nie potwierdzono.
Nasza straż w ubiegłym roku realizowała również działania profilaktyczne w szkołach. W 25 placówkach przeprowadzono 133 spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach programu przeciwdziałania przemocy i uzależnień od narkotyków.
Wiele dobrej pracy odbywało się w Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej. W ubiegłym roku rozpoczęto akcję “Bezpieczna Częstochowa 2003-2006”, w ramach której skontrolowano 3174 placówki oświatowe, 3848 parkingów osiedlowych i 1288 placów zabaw. Doraźnie sprawdzano miejsca szczególnie zagrożone: DH Megasam, dworce PKP i PKS i tereny wzdłuż pawilonów i pływalni letniej przy ul. Dekabrystów.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *