Służby wojewody śląskiego monitorują sytuację na Odrze


Służby wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka na bieżąco monitorują sytuację na śląskim odcinku Odry. Codziennie pobierane są próby wody pod kątem ustalenia jej obecnego stanu oraz kontrolowane ujęcia wody pitnej. Poborom towarzyszą oględziny wód prowadzone zarówno z ziemi,  jak i przy pomocy dronów. W działania na poziomie regionalnym zaangażowane są m.in.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, RZGW w Gliwicach, funkcjonariusze Policji i strażacy.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu i instytucji ds. ochrony środowiska. Wojewoda bierze także udział w codziennych posiedzeniach międzyresortowego zespołu ds. skażenia Odry z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również resortów infrastruktury i obrony narodowej. Systematycznie odbywają się sztaby kryzysowe pod przewodnictwem wojewody śląskiego, w których uczestniczą wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz oraz dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki. Wszelkie działania podległych służb są wojewodzie na bieżąco raportowane.

Więcej informacji, w tym o wynikach badań, na stronach internetowych GIOŚ (https://www.gios.gov.pl/pl/) oraz WIOŚ w Katowicach (http://www.katowice.wios.gov.pl/).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *