Dożynki w hołdzie pracy rolników


Gmina Poczesna

Święto polonów w Gminie Poczesna jak zawsze przebiegło w atmosferze wzajemnej życzliwości. Rolnikom podziękowano za trud, a Panu Bogu za opiekę. Uroczystości odbyły się 20 sierpnia w sołectwie   Zawodzie – Kolonia Borek, gdzie intensywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich Zawodzie, a od 2016 roku – Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie.

 

 

Gminne święto plonów rozpoczęło się barwnym korowodem z wieńcami prowadzonym przez Gminną Orkiestrę Dętą na czele ze sztandarami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji. Za nimi podążały panie z Kół Gospodyń Wiejskich niosąc przepiękne wieńce dożynkowe. Te symboliczne wieńce zostały przygotowane przez: KGW Brzeziny Nowe, KEiR z Huty Starej B, KGW Huta Stara B, KGW Bargły, KGW Nowa Wieś, Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie, KGW Huta Stara A, KGW Zawodzie, KGW Nierada, KGW Feniks ze Słowika, KEiR z Poczesnej, KGW Wrzosowa ze Stowarzyszeniem Razem dla Wrzosowej.
Po Mszy Świętej polowej, celebrowanej przez ks. prałata Jarosława Srokę, proboszcza parafii w Poczesnej, w imieniu wójta Krzysztofa Ujma,  przewodniczącej Rady Gminy Iwona Choła  oraz  starostów gminnych Dożynek – Anny Rak i Janusza Matusiaka powitano przybyłych gości, wśród których byli także parlamentarzyści. Odczytano również nadesłane listy z życzeniami, w tym między innymi od: poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej; sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posła Szymona Giżyńskiego;  starosty zaprzyjaźnionej i partnerskiej Gminy Poczesna Gminy Jaszuny  z Litwy Zdzisława Mażejko, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej. Tradycyjnie wójt Krzysztof Ujma wraz ze starostami dożynek częstowali gości chlebem. A na zakończenie przybyłych mieszkańców bawił zespół “Zbóje”

Wiceminister Szymon Giżyński, życząc mieszkańcom i uczestnikom dożynek radosnego świętowania napisał: „Dożynki to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność rolnikom i ludziom polskiej wsi za ich trud i miłość do ziemi ojczystej. Z wielkim szacunkiem – za pośrednictwem listu – chylę głowę przed Państwem i serdecznie dziękuję za Państwa pracę i troskę o dobro wspólne. Praca na roli to przecież chleb, którym żyje człowiek. Ale rolnicy to nie tylko ci, którzy żywią, ale także ci, którzy stanowią gwarancję stałości i trwania. W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, powtórzę za św. Janem Paweł II, który zawsze z wielkim szacunkiem zwracał się do rolników: „Z miłością stójcie przy ziemi, przy tej naszej matce i żywicielce. Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem (por. Rdz 1, 29). Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.”.

fot. Waldemar Deska

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *