Przegląd Gmin / Mstów


Zakup i montaż domku drewnianego w Mokrzeszy. „Wspomnień czar – Wieczór dla Seniora” w Siedlcu. Dofinansowane inwestycje w Kobyłczycach i Kucharach.

Zakup i montaż domku drewnianego w Mokrzeszy

Klub Sportowy „Iskra” Mokrzesz zrealizował projekt, dofinansowany ze środków Partnerstwa Północnej Jury (PPJ), polegający na zakupie i montażu domku drewnianego.

Nazwa projektu:
„Zakup i montaż domku drewnianego w miejscowości Mokrzesz poprawą integracji społecznej mieszkańców Gminy Mstów” (dofinansowanie: 99.900,00 zł)

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie konstrukcji domku drewnianego (o wymiarach 7,0 x 5,0m), pokrytego gontem bitumicznym, posadowionego na bloczkach betonowych. Parametry: podłoga drewniana, okiennice, orynnowanie PCV, ocieplenie termiczne.

Inwestycja ma charakter proekologiczny – domek jest wykonany z naturalnego, ekologicznego surowca, jakim jest drewno. Realizacja zadania przyczyni się aktywizacji społecznej oraz zapewni dostęp do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Mokrzesz. Obiekt może być wykorzystywany do wszelkich działań zrzeszających mieszkańców różnych grup wiekowych np. podczas spotkań czy imprez plenerowych, organizowanych przy współpracy: Klubu Sportowego “Iskra” Mokrzesz, Szkoły Podstawowej i Koła Gospodyń Wiejskich “Iskierki” w Mokrzeszy.

„Wspomnień czar – Wieczór dla Seniora” w Siedlcu

21 października br. Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu „Jurajskie Kwiaty” zorganizowało wydarzenie kulturalne pn. „Wspomnień czar – Wieczór dla Seniora”.

Projekt spotkania z seniorami w Siedlcu dofinansowany został w ramach konkursu „Śląskie Lokalnie – małe granty FIO”, ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgromadzeni na uroczystości goście (za pomocą poezji, tańca, śpiewu oraz starych fotografii i rekwizytów) zabrani zostali w sentymentalną podróż do przeszłości.


Na wstępie uczestnicy wydarzenia wysłuchali utworu „Niech żyje bal” – poruszające wykonanie Sylwii Brzeszczak wywołało wielu wzruszeń i emocji. Wyrecytowane zostały również wiersze wybitnych polskich poetów m.in. „Elegia o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy „Między nami nic nie było” Adama Asnyka.

Po wspaniałej uczcie dla ducha nadszedł nas na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” – zapierająca dech w piersiach barwna prezentacja na długo pozostanie w pamięci przybyłych osób.

„Wspomnień czar” w Siedlcu zakończył koncert Krzysztofa Dryndy i Wojciecha Królikowskiego, którzy zaprosili publiczność do wspólnego odśpiewania najsłynniejszych polskich utworów takich jak m.in. „Już taki jestem zimny drań”, „Parostatek” i wiele innych.

Bogaty zbiór starych fotografii – ukazujących Siedlec i jego okolice z dawnych lat – cieszył oko przybyłych tego dnia seniorów – wspomnieniowym opowieściom nie było końca!

Dofinansowane inwestycje w Kobyłczycach i Kucharach

2 miliony złotych na modernizację istniejącego budynku remizy OSP w Kobyłczycach oraz 4,5 miliona złotych na przebudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Kucharach – takie projekty złożone przez Gminę Mstów zostały dofinansowane w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach jego ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji – od 20 lipca do 16 sierpnia 2023r.

Nazwy wniosków:

1. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach” (kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł)

Istniejący budynek wielofunkcyjny w Kobyłczycach, stanowiący siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich, obecnie jest w złym stanie technicznym. Budynek znajduje się w centrum miejscowości i jest to jedyne miejsce, mogące pełnić funkcję centrum społeczno-kulturalnego Kobyłczyc. Aktualny stan obiektu uniemożliwia jego pełne wykorzystanie, a brak odpowiedniego zaplecza socjalnego utrudnia działania ratowniczo-gaśnicze członków OSP. Ta sama sytuacja dotyczy działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Niwianki” w Kobylczycach, które często korzysta z różnych pomieszczeń prywatnych, aby realizować swoją statutową działalność.

W ramach realizacji zadania przewidziana jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektu, z wydzieleniem strefy socjalnej dla OSP i dla KGW, z zapleczem sanitarnym. Prace wykończeniowe i remontowe zostaną przeprowadzone we wszystkich pomieszczeniach, z wykonaniem wszelkich koniecznych robót budowlanych związanych z modernizacją. Dodatkowo przewidziany jest zakup niezbędnego wyposażenia.

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar” (kwota dofinansowania: 4.500.000,00 zł)

Budynek szkolny w Kucharach wybudowany został w I połowie XX wieku. Obecnie jest w złym stanie technicznym – istniejąca infrastruktura lokalowa nie zaspokaja bieżących potrzeb społeczeństwa Kuchar, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. W budynku brakuje przestrzeni do zajęć, a w szczególności jednego większego pomieszczenia, które mogłoby spełniać rolę sali przedszkolnej i sali gimnastycznej, a także miejsca na uroczystości szkolne czy spotkania mieszkańców.

Realizacja inwestycji rozbudowy i przebudowy szkoły w Kucharach jest niezbędna dla dalszego prawidłowego funkcjonowania tej placówki, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Rozbudowany obiekt szkolny docelowo powinien posiadać m.in.: salę zajęć oddziału przedszkolnego, klasy lekcyjne, salę specjalistyczną, pokój nauczycielski, łazienki, szatnię, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię i ciąg komunikacyjny. Zadanie realizowane będzie w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródło i foto: mstow.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *