Przegląd gmin / Mstów / Modernizacja drogi ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie


Trwają prace, związane z modernizacją drogi – wraz z dobudową części chodnika – na odcinku ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie.

Odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania w rejonie posesji Główna 65 w Zawadzie, a kończy skrzyżowaniem z ul. Dolną. Przed inwestycją jezdnia bitumiczna w ul. Głównej była mocno zniszczona, brak też wydzielonego ciągu komunikacji dla pieszych oraz poboczy.

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi wraz z dobudową części chodnika ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie” (długość odcinka: 556,53 m)

Zakres prac:
a) roboty pomiarowe, wytyczenie przebiegu krawężników wg istniejącej jezdni;
b) frezowanie istniejącej nawierzchni;
c) roboty ziemne;
d) wykonanie obramowań krawężnikami i obrzeżami betonowymi;
e) wykonanie podbudowy;
f) ułożenie nawierzchni chodników, zjazdów i utwardzonych poboczy;
g) zabudowa koryt odwadniających;
h) wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) i poboczy z kruszywa.

>> Po stronie północnej jezdni, z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa, zaprojektowano pobocze utwardzone kostką betonową (szer. 1m, na części odcinka) oraz chodnik z kostki, ułożony na podbudowie z kruszywa.

>> Warstwy podbudowy są już wykonane, trwają prace brukarskie. Przejezdność drogi jest zapewniona. Ostatnim elementem prac będzie ułożenie warstw bitumicznych.

Termin zakończenia: I kwartał 2024

Źródło i foto.: mstow.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *