PRZEGLĄD GMIN / KONOPISKA / Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Konopiska


 7 maja 2024 r.  w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach odbyła się I sesja Rady Gminy Konopiska. Wydarzenie miało doniosłe znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ było inauguracją nowej kadencji rady gminy i wójta. Sesję rozpoczął najstarszy stażem radny senior Andrzej Janik, który stwierdził jej prawomocność. Następnie wręczono radnym i nowemu wójtowi gminy Konopiska Arturowi Brędzlowi zaświadczenia o wyborze i objęciu mandatów.

Kolejnym ważnym momentem było złożenie ślubowania przez radnych oraz wójta. To symboliczne zobowiązanie do lojalnej służby dla dobra społeczności, które stanowi jedną z fundamentalnych wartości samorządu. W tajnym głosowaniu dokonano wyboru przewodniczącego Rady Gminy Konopiska oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy, którzy będą wspierać Przewodniczącego w jego obowiązkach oraz w przypadku jego nieobecności, mogą pełnić jego funkcje. Podczas pierwszej sesji zostały ustalone zasady pracy Rady na najbliższe lata oraz wybrane osoby odpowiedzialne za kierowanie lokalnym samorządem.

Oficjalny skład samorządu przedstawia się następująco:

Wójt Gminy Konopiska – Artur Brędzel

Rada Gminy:

 1. Przewodnicząca: Agnieszka Chmielewska
 2. Wiceprzewodniczący: Mateusz Haczyk
 3. Wiceprzewodniczący: Barbara Jabłońska
 4. Krzysztof Bączyński
 5. Beata Glińska
 6. Kamila Jagusiak
 7. Andrzej Janik
 8. Przemysław Kowalski
 9. Beata Kromołowska-Żurek
 10. Karolina Książek
 11. Marcin Poleszczuk
 12. Maja Sikora
 13. Agnieszka Strużykowska
 14. Anna Świtek
 15. Piotr Wojciechowski

fot. konopiska.pl

Podziel się:

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *