20 osób z niepełnosprawnością podejmie pracę


9 maja przyszli pracownicy Spółdzielni Socjalnej  „Jasne, że Alternatywa 21”otrzymali z rąk Zarządu Fundacji Oczami Brata i Spółdzielni  gratulacje po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Socjalnej “Jasne, że alternatywa 21” od 1 czerwca 2024 roku prowadzić będzie Zakład Aktywności Zawodowej, który dofinansowany jest przez Województwo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnianie oraz kompleksowa rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, u których orzeczono m.in. autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, a także przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę ich indywidualnych możliwości.

Zatrudnienie podejmie 20 osób z niepełnosprawnością, a wspomagać ich będą instruktorzy zawodu, psycholog i rehabilitant.

Zakład działać będzie na gruncie Klubokawiarni i Kawiarni „Alternatywa 21” oraz Domu Oczami Brata w Częstochowie.

Gratulujemy nowemu zespołowi ZAZ!
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *