MSTÓW / Edukacyjny konkurs „Jestem Bezpieczny”


31 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem Bezpieczny”.

 

Przedsięwzięcie zorganizowane przez Gminę Mstów oraz Szkołę Podstawową w Mstowie swoim patronatem objęła europoseł Jadwiga Wiśniewska. Nad całością czuwała koordynator konkursu radna gminy Mstów Justyna Klimczak. Udało się jej zaangażować wiele instytucji, dla których bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze oraz kształtowanie ich ratowniczych umiejętności jest niezmiernie ważne.

– Jako gmina od początku wspieramy tę inicjatywę. Gościmy dzisiaj aż 45 szkół z całego powiatu częstochowskiego, to rekord. Ta liczba świadczy o tym, jak bardzo ważna jest edukacja i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży. Mamy też przedstawicieli wszystkich służb, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo: pogotowie, straż pożarna policja i trzeba je promować – mówi wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Do konkursu zgłosiło się 45 placówek z terenu województwa śląskiego, które mogły wystawić 3 osobowe drużyny i zmierzyć się z wiedzą o bezpieczeństwie. Konkurs odbył się w formie zdalnej. Obecny na uroczystości rozdania nagród wicewojewoda śląski Robert Magdziarz pogratulował zwycięskiej drużynie, a także podziękował wszystkim za udział, gdyż wielką nagrodą oprócz nagród materialnych jest zdobyta wiedza, która w trudnej sytuacji pomoże drugiemu w potrzebie.

Z liczby uczestniczących szkół zadowolony był Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn. – Jesteśmy tutaj i kibicujemy przedsięwzięciu. Jest ono ważne, bo dzięki takiemu konkursowi dzieci wiele się nauczą i będą wiedziały, co robić w różnych sytuacjach zagrożenia. Nie będą się bały udzielić pierwszej pomocy, a także będą potrafiły jej udzielić. Każde uratowane życie warte jest każdej inicjatywy i dlatego wspieramy i pomagamy organizatorom i uczestnikom konkursu – podkreśla Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn.

Do pomocy w organizacji zgłosiło się wiele instytucji, które zaangażowały się w przeprowadzenie konkursu oraz przygotowały dla uczestników nagrody. Wśród nich znaleźli się m.in.: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, Powiat Częstochowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Częstochowie, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie, Delegatura Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Wolontariat SP.

Od początku patronem honorowym konkursu jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Zastępca komendanta PSP w Częstochowie bryg. Tomasz Bąk, który reprezentował komendanta bryg. Marka Radosza, bardzo podziękował organizatorom i nauczycielom za wspaniałą inicjatywę i zaangażowanie, a uczniom za tak liczny udział. – Uczestniczymy w tym projekcie od początku i mocno popieramy ideę konkursu, który promuje bezpieczeństwo i edukację prawidłowych zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Takie inicjatywy przynoszą efekty, co rusz słyszymy o dzielnych dzieciach, które odpowiednio reagując uratowały życie drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs będzie przebiegał w normalnym, a nie zdalnym trybie, i pokażemy więcej sprzętu ratowniczego i możliwości straży pożarnej. Zapraszamy szkoły i uczniów do naszej małej strażnicy przy ul. Sikorskiego w Częstochowie – powiedział Tomasz Bąk.

Jednym ze współorganizatorów jest także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dyrektor Piotr Dobosz podkreślił znaczenia konkursu. – Takie inicjatywy to przyczynek do poprawy bezpieczeństwa zarówno dzieci i młodzieży, jak i rolników na wsi. Dlatego z wielką radością i ochotą włączamy się i wspieramy takie dzieła, bo KRUS to nie tylko instytucja pobierająca składki, ale także szeroko zakrojona prewencja. Efektem naszych działań jest – co najważniejsze – znaczące zmniejszenie liczby wypadków na wsi. W województwie śląskim, dzięki akcjom prewencyjnym KRUS w ostatnich kilku latach wypadkowość zmalała aż o 60 procent. I obecnie jesteśmy najbardziej bezpiecznym województwem w kraju – stwierdza dyr. Piotr Dobosz.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Włodzimierz Mogiła podkreśla, że instytucja w swym statucie ma działalność skierowaną na prewencję i profilaktykę. – Dlatego wszędzie, gdzie jest mowa o bezpieczeństwie i gdzie możemy nauczyć się właściwych postaw skłaniających nas do ratowania życia i zdrowia, co nie jest łatwe, bo oprócz wiedzy, przeszkolenia trzeba mieć do tego ludzką odwagę – zawsze jesteśmy i pomagamy. Zależy nam na tym, aby było coraz bardziej bezpiecznie na naszych drogach i ulicach – powiedział dyr. Włodzimierz Mogiła.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Łojkach, drugie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej, a na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z SP w Kłobucku.

 

Zmagania uczestników oceniała profesjonalna Komisja Konkursowa, w której znaleźli się: Jolanta Ociepka Starszy Wizytator; Aleksandra Krawczyk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie; Radosław Foryś, Koordynator Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach; Mariusz Knopek, Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach; mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik, naczelnik Wydziału Operacyjnego z KM PSP w Częstochowie; asp. Marek Wróbel, zastępca Dyżurnego Operacyjnego SKKM w Częstochowie; st. kpt. mgr inż. Piotr Knysak, dowódca JRG 3 w Częstochowie; st. kpt. Mariusz Basiak z CS PSP w Częstochowie; kpt. Wojciech Lubczyk z CS PSP w Częstochowie; Paweł Rybak ratownik ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie; mł. asp. Kamil Sowiński z Wydziału Prewencji KM Policji w Częstochowie; mł. asp. Karol Chereźniak z Wydziału Prewencji KM Policji w Częstochowie.

Podziękowania partnerom konkursu oraz dzieciom złożyli Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz oraz Wicedyrektor Szkoły Teresa Nowakowska.

Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele instytucji współorganizujących przedsięwzięcie. Wszyscy zostali wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami: wicewojewoda śląski Robert Magdziarz; dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicja Janowska; w imieniu Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Elżbiety Doroszuk – zastępca dyrektora Grażyna Bochenkiewicz; radna Gminy Mstów Monika Pardela; Komendant CS PSP w Częstochowie st. bryg. Piotr Placek; w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie bryg. Marka Radosza – zastępca bryg. Tomasz Bąk, Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn,  w imieniu Krzysztofa Smeli Starosty Częstochowskiego naczelnik Anna Dziewior, dyrektor WORD w Częstochowie Włodzimierz Mogiła;  w imieniu dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Tomasza Matyszczaka – kierownik oddziału powiatowego w Częstochowie Beata Kocik; dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej”  Urszula Giżyńska; prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Krzysztof Zbrojkiewicz; radny Gminy Mstów Patryk Woźnica; Wolontariat SP Mstów.

   

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.