EKOLOGICZNA CZĘSTOCHOWA / DOLINA WARTY – powstaje koncepcja zagospodarowania


Miasto zleciło ją ekspertom – architektom krajobrazu. Ich zadaniem jest powiązać dbałość o przyrodę tego obszaru z jego potencjałem wypoczynkowym. Wypracowana przez nich wizja przejdzie konsultacje społeczne.
 

 

Dla samej pracowni – a zarazem fundacji – ,,Krajobrazy”, której miasto zleciło opracowanie tej koncepcji, istotna jest aktywizacja społeczności lokalnej, która powinna mieć wpływ na przyszły kształt i sposób zagospodarowania tego obszaru. Dlatego opracowany przez fachowców projekt przejdzie konsultacje społeczne. Zarówno Miasto, jak i wykonawcy, podkreślają  potrzebę promocji tego przedsięwzięcia od najwcześniejszego etapu – z gotowym projektem powinna zapoznać się bowiem jak najszersza grupa mieszkanek i mieszkańców. Oszacowanie kosztów robót niezbędnych do realizacji finalnej, możliwie najlepszej koncepcji, będzie ostatnim punktem całego procesu.

Zakres opracowania obejmuje analizy krajobrazowe, przestrzenne, komunikacyjne, społeczne oraz analizę florystyczno-fitosocjologiczną – a więc zajmującą się roślinnością i drzewostanem.  Sam projekt koncepcyjny będzie składał się z części opisowej i wizualizacji. Na konsultacje społeczne złoży się prezentacja projektu, zebranie uwag do niego, kolejna prezentacja oraz podsumowanie. Umowa obejmuje też promocję projektu oraz sporządzenie wstępnej szacunkowej wyceny kosztów realizacji wybranego i zatwierdzonego przez Miasto wariantu. Wycena taka obejmie grupy robót, które umożliwią realizację finalnego wariantu etapami.

Nad opracowaniem będzie pracować trzyosobowy zespół. Mgr inż. Wojciech Januszczyk to prezes ,,Krajobrazów”, a zarazem konsultant Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, pomysłodawca pierwszej w Polsce Zielonej Sali Wykładowej, twórca autorskich realizacji ogrodów pod hasłem „Protest Garden”, zwracających uwagę na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem. Towarzyszyć mu będą: dr inż. Jan Kamiński – specjalista planowania krajobrazu miejskiego, systemów zieleni miejskiej i  procesów partycypacji społecznej oraz mgr inż. Karolina Wiater – projektantka architektury krajobrazu z wykorzystaniem partycypacji społecznej.

 

RED

 

DOLINA WARTY

WWW.PALCEMPOMAPIE

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.