POLSKI ŁAD / Prawie 117 milionów złotych dla gmin i powiatu kłobuckiego. Promesy rozstały rozdane


30 maja 2022 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kłobuck włodarzom gmin z powiatu kłobuckiego zostały wręczone symboliczne czeki promes, przyznanych na inwestycje w ramach drugiego rozdania programu rządowego Polski Ład. – Zabiegałem o przyznanie jak największych środków dla gmin powiatu kłobuckiego i starostwa kłobuckiego. Bardzo się cieszę i dziękuję, że uwzględniono wszystkie moje rekomendacje. Innymi słowy: skutecznie wsparłem wszystkie, złożone, zgodnie z procedurami, przez samorządy okręgu częstochowskiego – wnioski. Dzięki temu rząd przyznał fundusze na tak wiele inwestycji, bardzo potrzebnych mieszkańcom i regionowi kłobuckiemu – powiedział prezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Szymon Giżyński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Powiat kłobucki otrzymał dofinansowanie na 23 inwestycje w wysokości 116 856 067 zł. Nowe inwestycje powstaną w gminach: Lipie, Krzepice, Opatów, Panki, Kłobuck, Miedźno, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń. W imieniu wiceministra Szymona Giżyńskiego, który rekomendował wnioski złożone przez gminy, promesy wręczyła dyrektor biura Grażyna Matyszczak. – Rząd przyznał dotacje na inwestycje strategiczne dla gmin i mieszkańców. W imieniu pana ministra Szymona Giżyńskiego wszystkim gratuluję i życzę, aby zrealizowane zadania znacząco poprawiły jakość życia mieszańców – powiedziała na spotkaniu dyrektor Grażyna Matyszczak. Włodarzom gratulowali także poseł Lidia Burzyńska i wicewojewoda Robert Magdziarz.

W spotkaniu uczestniczyli także włodarze gmin oraz radni. Wójt Gminy Przystajń Henryk Mach, podkreślił, że dzięki otrzymanym środkom będzie w gminie mógł uzbroić tereny w kanalizację, a przy tym zachęcić mieszkańców do pozostania w gminie i zaprosić innych do znalezienia w niej swojego miejsca do życia. – W obecnej sytuacji ekonomicznej poziom dofinansowania pozwala nam zrealizować ważne inwestycje, co nie byłoby możliwe bazując na innych programach, jak na przykład PROW. Ponadto kwoty dofinansowania dla wszystkich gmin pozwalają obalić mit, który krąży w powiecie kłobuckim o nierównym dostępie do środków rządowych – powiedział wójt Henryk Mach.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.