INWESTYCJE W CZĘSTOCHOWIE / Połowa ulicy Sztormowej w Częstochowie ciągle bez kanalizacji


Jakaż to przewrotność włodarzy miasta, którzy najpierw ulicę nazywają Sztormowa, a potem pozwalają, a jej mieszkańcy po każdym deszczu, nie wspominając ulew i burz, musieli grzęznąć w kałużach, szlamie i tym podobnym, bo od wielu lat nie wykonuje się tam niezbędnej kanalizacji sanitarnej i odpływowej dla wód opadowych. Na dzisiaj jedyny dla nich ratunek to susza i upały. Dobrze, że choć czasem taka pogoda dopisuje…, ale to nie powinno być wytłumaczeniem dla częstochowskiej władzy.

 

 

 

Ulica Sztormowa to rapem 450 metrów. Niestety, miasto podejmując inwestycję podzieliło mieszkańców, bowiem kanalizację sanitarną wykonało na ok. 270 metrach, a na pozostałych 180 metrach już nie zrealizowało zadania. Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego część ulicy została skanalizowana, a druga – nie. – Czy zabrakło pieniędzy, czy też woli inwestora? – dopytują. W swojej sprawie monitują w Miejskim Zarządzie Dróg i w magistracie, lecz niestety – jak to na ogół bywa w Częstochowie – ich głos mieszkańców jest głosem wołającego na puszczy.

W sprawie kanalizacji na ulicy Sztormowej zainterweniował na prośbę mieszkańców radny PiS Piotr Wrona. 29 października 2021 roku napisał do Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka interpelację z zapytaniem, o to kiedy rozpoczęta budowa kanalizacji na ulicy Sztormowej zostanie dokończona. Odpowiedź od zastępcy prezydenta Piotra Grzybowskiego radny Wrona otrzymał szybko, bo już 5 listopada tegoż samego roku. Ale cóż z tego, kiedy treść pisma nie była optymistyczna dla mieszkańców. Wiceprezydent Grzybowski uprzejmie wyznał, iż „Gmina Miasto Częstochowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Sztormowej na dzień dzisiejszy nie planuje.” – „Powyższe wynika z ograniczonych możliwości finansowych Gminy oraz realizacji dużych zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, na które Gmina musi posiadać własny wkład finansowy. Ponadto dodaję, że kanalizacja sanitarna (grawitacyjna) w ul. Sztormowej wybudowana jest na odcinku ok. 270 mb. Budowa kanalizacji sanitarnym na pozostałym odcinku, tj. ok. 180 mb, z uwagi na ukształtowanie terenu (i znów ta „asymetria” terenu, która już nie raz byłą wytłumaczeniem magistratu w sprawie różnych inwestycji – przypis Redakcji), prawdopodobnie wymagać będzie budowy przepompowni ścieków wraz z kanałem tłocznym.” – czytamy w piśmie wiceprezydenta.

Jak dalej informuje Grzybowski Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych urzędu miasta Częstochowy, wystąpił do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z prośbą o podanie warunków technicznych projektowania i wykonania brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sztormowej w Częstochowie. „Po uzyskaniu wyżej wymienionych warunków technicznych, poinformujemy Pana odrębnym pismem, o możliwościach realizacji przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.” – konkludował wiceprezydent Piotr Grzybowski.

Wiceprezydent ubolewa na ubogimi środkami Gminy, ale czyż wykonanie kolejnej dokumentacji o warunkach technicznych dla jednej niewielkiej uliczki to nie rozrzutność ze strony Gminy? Wystosowaliśmy zapytanie w sprawie ulicy Sztormowej, jak tylko otrzymamy odpowiedź przedstawimy jej treść naszym Czytelnikom.

 

Na zdjęciu: Miejsce podziału ulicy…  i mieszkańców

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.