INTERWENCJA / Kanalizacja na ul. Sztormowej. Odpowiedź rzecznika Miasta


O problemie mieszkańców ul. Sztormowej pisaliśmy w artykule: INWESTYCJE W CZĘSTOCHOWIE / Połowa ulicy Sztormowej w Częstochowie ciągle bez kanalizacji, 26 maja 2022 roku. Od wielu lat część tej ulicy nie jest skanalizowana, co odbierane jest jako niesprawiedliwe. Na nasze zapytanie, czy i kiedy miasto dokończy budowę kanalizacji odpowiedział nam rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj. Poniżej treść

 

Odpowiedź dotycząca ulicy Sztormowej:
– według informacji z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych ulica Sztormowa jest w większej części skanalizowana kanałem grawitacyjnym; jeżeli chodzi o skanalizowanie tą metodą reszty ulicy, nie ma takich możliwości technicznych, co wskazane m.in. w odpowiedziach na interpelację radnego Piotra Wrony, w tym w opinii wodociągów; obie odpowiedzi są dostępne pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/interpelacja/1171461/zapytanie-w-sprawie-kanalizacji-na-ul-sztormowej
– zgodnie z przedstawioną odpowiedzią na interpelację warunki techniczne w części ul. Sztormowej uniemożliwiają realizację tam kanału grawitacyjnego; niezbędna byłaby więc inwestycja w przepompownię wraz z budowa odcinków kanału tłocznego i grawitacyjnego;
– koszt takiego zadania byłby wysoki, a na tego typu inwestycję nie ma obecnie możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
– mieszkańcy mają oczywiście możliwość wniosku w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, przy założeniu wkładu własnego; oczywiście
pula środków na ten cel jest ograniczona, a przy ocenie wniosków liczy się efektywność przedsięwzięcia, będąca stosunkiem kosztów zadania do jego rezultatów;
– w sytuacji ograniczonych środków możliwych do przeznaczenia na odcinki kanałów sanitarnych budowane rokrocznie ze środków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM przy kwalifikowaniu zadań do realizacji obowiązuje taka sama zasada.
Pozdrawiam
Włodzimierz Tutaj
https://gazetacz.com.pl/inwestycje-w-czestochowie-polowa-ulicy-sztormowej-w-czestochowie-ciagle-bez-kanalizacji/
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *