Imponujący rok inwestycyjny w Gminie Mstów


 Rok 2023 w Gminie Mstów to czas realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Samorząd z wójtem Tomaszem Gęsiarzem na czele wykonał inwestycje za ponad 25 milionów złotych, z czego ponad 18 milionów złotych pochodziło ze środków zewnętrznych.

Rok 2023 w Gminie Mstów to czas realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Samorząd z wójtem Tomaszem Gęsiarzem na czele wykonał inwestycje za ponad 25 milionów złotych, z czego ponad 18 milionów złotych pochodziło ze środków zewnętrznych. Były to, między innymi, środki: unijne, rządowe (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwa Śląskiego i Powiatu Częstochowskiego.
Wartość szacunkowa zadań budowlanych – jak deklaruje wójt  – jest dużo większa, gdyż kilka dużych inwestycji rozpoczętych w 2023 roku będzie zakończonych w bieżącym roku, jak: przebudowa drogi Kłobukowice-Kuchary, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wykonanie kładki przez rzekę Wartę w Mstowie, przebudowa wodociągu w Jaskrowie i zostaną uwzględnione w zestawieniu za 2024 r.

Poniżej (za www.mstow.pl) prezentujemy wykaz ważniejszych inwestycji i zadań Gminy Mstów w 2023r. – zakończonych i kontynuowanych

„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”  /dofinansowanie: RPO WSL/

https://www.mstow.pl/art/4843,budowa-instalacji-oze-dla-mieszkancow
1_Instalacje-OZE logo-slaskie-kolorowe-cmyk

Przebudowa dróg gminnych w Wancerzowie (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa i ul. Klonowa)   /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/
https://www.mstow.pl/art/4859,przebudowa-drog-gminnych-w-wancerzowie
4_Wancerzow-Modrzewiowa logo_rzadowy-program

Nowy samochód pożarniczy dla jednostki OSP Kobyłczyce    /dofinansowanie: MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW/
https://www.mstow.pl/art/4844,jubileusz-70-lecia-i-nowy-samochod-dla-osp-kobylczyce
5_OSP-Kobylczyce_samochod2  mswiaWFOSiGW-dofinansowanie

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia-Kuchary”  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Częstochowski/
https://www.mstow.pl/art/4841,budowa-chodnika-na-odcinku-cegielnia-kuchary
7_Kuchary-Cegielnia_chodnik logo-powiat  logo_rzadowy-program

Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Częstochowski/ procedura odbioru
https://www.mstow.pl/art/4713,przebudowa-drogi-1024s-odc-rzerzeczyce-skrzydlow-krasice
8_Krasice-Skrzydlow-droga-powiatowa logo-powiat logo_rzadowy-program

Modernizacja drogi powiatowej 1038S w Małusach Wielkich (chodnik+nakładka) w realizacji  /dofinansowanie: Powiat Częstochowski/

Budowa drogi transportu rolnego w Brzyszowie, ul. Spacerowa    /dofinansowanie: Urząd Marszałkowski w Katowicach/
https://www.mstow.pl/art/4856,budowa-drogi-w-ulspacerowej-w-brzyszowie
10_Brzyszow-ul_Spacerowa logo-slaskie-kolorowe-cmyk

Przebudowa drogi transportu rolnego w Mstowie
https://www.mstow.pl/art/4864,przebudowa-drogi-transportu-rolnego-w-mstowie
11_Mstow_Szlak-warowni-jurajskich

Termomodernizacja remizy OSP Siedlec
https://www.mstow.pl/art/4726,termomodernizacja-remizy-osp-siedlec
12_Siedlec-OSP_termomodern-remizy

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mokrzeszy
https://www.mstow.pl/art/4812,uroczyste-otwarcie-wyremontowanej-sali-gimnastycznej-w-mokrzeszy
13_Mokrzesz_sala_gimn

„Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary, gm. Mstów”   /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/  w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4872,przebudowa-drogi-klobukowice-kuchary
15_Klobuk_kuchary_2 logo_rzadowy-program

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/  w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4769,rozbudowa-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-mstow
logo_rzadowy-program

Budowa pętli autobusowej w Srocku   /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/  w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4714,budowa-petli-autobusowej-w-srocku
logo_rzadowy-program

„Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego”  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/  w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4775,budowa-kladki-nad-rzeka-warta-w-mstowie
RFIL-logo

Przebudowa drogi w ul. Cmentarnej w Krasicach (wraz z budową chodnika) /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/  w realizacji
logo_rzadowy-program

Przebudowa i remont ul. Hektarowej w Jaskrowie   w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4808,przebudowa-i-remont-ulhektarowej-w-jaskrowie

„Modernizacja drogi wraz z dobudową części chodnika ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie”   w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4870,modernizacja-drogi-w-zawadzie

Modernizacja GOK w Mstowie (etap II)  /dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/  w realizacji
https://www.mstow.pl/art/4759,dofinansowanie-dla-gok-w-mstowie

„Inicjatywa Sołecka 2023” – doposażenie placu zabaw przy ZSP w Jaskrowie /dofinansowanie: Urząd Marszałkowski w Katowicach/
https://www.mstow.pl/art/4821,doposazenie-placu-zabaw-przy-zsp-w-jaskrowie
20_um_jaskrow-plac_zabaw_1 logo-slaskie-kolorowe-cmyk

„Inicjatywa Sołecka 2023” – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wartą w Mstowie  /dofinansowanie: Urząd Marszałkowski w Katowicach/
https://www.mstow.pl/art/4828,modernizacja-sciezek-rekreacyjnych-w-mstowie
19_um_sciezki_mstowlogo-slaskie-kolorowe-cmyk

Dotacje dla jednostek OSP
https://www.mstow.pl/art/4874,dotacje-dla-jednostek-osp

Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców
https://www.mstow.pl/art/4702,dotacja-na-wymiane-systemow-grzewczych

Montaż wiat przystankowych
https://www.mstow.pl/art/4850,wiaty-przystankowe-promuja-gmine
21_przystanek_malusy-wielkie

„Iskra” Mokrzesz – zakup i montaż domku drewnianego w Mokrzeszy  /dofinansowanie: PPJ, UM/
https://www.mstow.pl/art/4830,zakup-i-montaz-domku-drewnianego-w-mokrzeszy
22_Mokrzesz_domek_iskra ppj

Zakup wyposażenia dla KGW „Iskierki” w Mokrzeszy  /dofinansowanie: PPJ, UM/
https://www.mstow.pl/art/4768,dofinansowanie-dla-kgw-iskierki-w-mokrzeszy
23_ppj_KGW-Iskierki-Mokrzesz ppj

Przegląd i remont placów zabaw
https://www.mstow.pl/art/4767,przeglad-placow-zabaw
24_place_zabaw_4

Transport zbiorowy – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych (linie powiatowe i gminne)
https://www.mstow.pl/art/4787,nowi-operatorzy-na-liniach-powiatowych

Monitoring w Srocku
https://www.mstow.pl/art/4871,monitoring-w-srocku
27_Srocko-monitoring_skrzyzowanie-na-Brzyszow

Pylon na cmentarzu cholerycznym w Wancerzowie  /dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/
https://www.mstow.pl/art/4782,pamiatkowa-tablica-na-cmentarzu-cholerycznym-w-wancerzowie
28_pylon_wancerzow

Pylon na rynku w Mstowie   /dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/
https://www.mstow.pl/art/4762,pamieci-bohaterow-powstania-styczniowego
29_pylon_mstow

Fundusz Sprawiedliwości – dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich
https://www.mstow.pl/art/4745,dofinansowanie-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobyłczycach (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4824,zagospodarowanie-terenu-w-kobylczycach
30_Kobylczyce_zagospodar-przy-stawie

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kuśmierkach (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4752,ogrodzenie-terenu-rekreacyjnego-w-kusmierkach
32_Kusmierki_ogrodzenie

Radarowe wyświetlacze prędkości w Jaskrowie i w Mstowie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4797,radarowe-wyswietlacze-predkosci-w-mstowie-i-w-jaskrowie
33_radarowe_kilinskiego  34_radarowe_starowiejska

Zakup altany w Zawadzie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4737,czas-na-grill-otwarcie-nowej-altany-w-zawadzie
35_Zawada_altana-fundusz-solecki

Montaż fotowoltaiki na garażach OSP Mstów (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4690,fotowoltaika-w-osp-mstow
36_Fotowoltaika_OSP-Mstow

Remont łazienek w OSP Krasice (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4744,remont-lazienek-w-remizie-osp-krasice
37_Krasice-OSP_remont-w-remizie

Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu w Wancerzowie
https://www.mstow.pl/art/4692,sensoryczny-plac-zabaw-w-przedszkolu-w-wancerzowie
38_przed_wanc_5_placzabaw

Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy
https://www.mstow.pl/art/4738,utwardzenie-wjazdu-do-szkoly-podstawowej-w-mokrzeszy
39_Mokrzesz-szkola_wjazd

Dokumentacje projektowe
https://www.mstow.pl/art/4869,dokumentacje-projektowe

Dofinansowanie dla Komisariatu Policji w Kłomnicach do zakupu nowego radiowozu
https://www.mstow.pl/art/4818,nowy-radiowoz-dla-komisariatu-policji-w-klomnicach
40_policja_samochod

Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących.Ich służebny charakter wynika stąd, że zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji.

 

fot. Podpisanie umowy na przebudowę wodociągu w Jaskrowie, z dofinansowaniem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 1 710 000 złotych.  Wykonawcą przetargu jest częstochowska firma Hydromex, która otrzyma 2 179 000 złotych brutto.  Na zrealizowanie inwestycji wyznaczono czas 18 miesięcy.

Podziel się:

6 komentarzy

 • Franciszek i Bogusława pisze:

  Widać, że włodarz gminy bardzo dobrze ulokował pieniądze, na każdym kroku inwestycje, mieszkańcy napewno są zadowoleni z poczynań, które wzbogacają gminę.

  Odpowiedz
  • Honorata pisze:

   Dokładnie, pieniądze porządnie zagospodarowane, wszystko pięknie wykonane i na długie lata posłuży mieszkańcom.

   Odpowiedz
 • Honorata pisze:

  Imponujące przedsięwzięcia, gratuluję sprawnego zarządzania i dobrze zagospodarowanych pieniędzy, które przyniosły zysk całej gminie.

  Odpowiedz
 • Stały czytelnik pisze:

  Lubię tutaj zaglądać, zawsze czegoś nowego się dowiem. Cieszę się, że jest wasza strona i mogę ciekawe informacje przeczytać. Pozdrawiam calą redakcje i czekam na kolejne artykuły.

  Odpowiedz
 • Aleksander pisze:

  Imponujące przedsięwzięcia, mieszkańcy są zadowoleni a to świadczy że władze gminy godnie reprezentują społeczność, widać że pieniądze są przydatne i wspierają życie ludzi. Dzieci są z pewnością zadowolone z placu zabaw i zapewne chętnie tam przebywają.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *