Brak windy w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Lublińcu. Niepełnoprawny z wózkiem zsuwał się ze schodów


Otrzymaliśmy list do Redakcji w sprawie braku windy w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatant w Lublińcu. Sytuacja ta trwa od czerwca 2023 roku. Poniżej publikujemy list od Czytelnika (nazwisko znane Redakcji). Nadesłanych zdjęć zsuwającego się po schodach niepełnosprawnego nie upubliczniamy. Przedstawiamy jeszcze w całości (wersja oryginalna) odpowiedź dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Lublińcu Eweliny Małeckiej, którą otrzymaliśmy po wysłaniu naszych pytań. Mamy nadzieję, że rozwiązanie trudnej dla mieszkańców Domu sytuacji – oczywiście dla ich dobra – nastąpi jak najszybciej, o czym – z resztą – zapewnia w swej odpowiedzi dyr. DPS Ewelina Małecka.

 

List do Redakcji

Witam!

Serdecznie proszę o nagłośnienie sprawy, bo wygląda na to, że w „normalnym” trybie miną jeszcze kolejne miesiące, jak nie lata, zanim odpowiedzialni za sytuację doprowadzą do jej naprawienia.

W DPS Kombatant w Lublińcu od czerwca 2023 nie działa winda osobowa-towarowa. Do tej pory można zaobserwować tam sceny, których nikt by się nie spodziewał w cywilizowanym kraju.
Chorzy, niepełnosprawni, podopieczni, zajmujący pokoje na pierwszym piętrze są od pół roku uwięzieni przez brak windy. Widok niepełnosprawnego bez jednej nogi, zsuwającego się na siedząco po schodach i trzymającego swój wózek inwalidzki może wprawić w osłupienie. Można sobie tylko wyobrazić jak wyglądają wyjazdy mieszkańców z piętra na wizyty do lekarza. Przez cały okres letni, mieszkańcy byli pozbawieni wyjazdów na zewnątrz budynku, jedynym ich „spacerniakiem” był hol na piętrze.
Kaplica znajduje się na parterze, więc mieszkańcy nie mają również możliwości brania udziału w nabożeństwach.
Mieszkańcy nie mają możliwości korzystania nawet z różnych form rehabilitacji, ponieważ sala rehabilitacyjna również znajduje się na parterze.
Poszkodowani są również pracownicy, którzy sprzątają i dostarczają posiłki, gdyż muszą wszystko przenosić w rękach po schodach.

Czytelnik

Odpowiedź Dyrektor Eweliny Małeckiej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

D O M K O M B A T A N T A

  1. św. Rafała Kalinowskiego

42-700 Lubliniec, ul. Dr Emila Cyrana 10

 tel. (0-34) 356 40 04, 356 40 05 fax. 356 41 92

http://www.dpskombatant.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lubliniec, dnia 24 stycznia 2024 r.

Sz. P. Urszula Giżyńska

Redaktor Naczelny

Gazeta Częstochowska

W odpowiedzi na emaila otrzymanego 23 stycznia 2024 roku, udzielam następujących wyjaśnień dotyczących dźwigu osobowego zamontowanego w budynku DPS „Dom Kombatanta” w 1991 roku: DPS, jako zarządca ma podpisywaną corocznie umowę z Wykonawcą wyłanianym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na konserwację i naprawę dźwigów. W jej ramach wykonuje się terminowo, to jest raz w miesiącu przeglądy. Dźwigi podlegają także corocznemu przeglądowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

26 czerwca 2023 roku Urząd Dozoru Technicznego podczas corocznego przeglądu stwierdził, iż jeden z dźwigów nie jest sprawny technicznie, wymaga prac naprawczych i nie nadaje się do eksploatacji. UDT wydał decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia, w związku ze stwierdzonym zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym niezwłocznie zwróciłam się do kilku firm z zapytaniem o koszt naprawy dwóch elementów ww. dźwigu. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 42.100,00 zł netto, najdroższa na 85.000,00 zł netto. Firma, która dokonywała comiesięcznej konserwacji dźwigów poinformowała o ogólnym złym stanie technicznym urządzenia i ograniczonej dostępności części. Zaleciła modernizację dźwigu i wymianę na nowy, zawierający udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, których stary, wówczas 32-letni dźwig, nie posiada.

Koniecznym na podkreślenie zasługuje fakt, że druga winda na segmencie I jest w pełni sprawna. Niezależnie od powyższego 19 lipca 2023 roku DPS użyczył schodołaz gąsienicowy PTR 130 z podpięciem do wózka, celem zapewnienia skutecznego przemieszczania się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dokonano również zamiany pokoi, przenosząc na parter do nowo wyremontowanego pokoju osoby mające trudności w poruszaniu się, które uczestniczą w codziennej rehabilitacji.

Personel służy pomocom wszystkim mieszkańcom segmentu II mającym trudności w poruszaniu się, którzy zgłaszają potrzebę pomocy zejścia z piętra I na parter budynku. Dokonałam ponownego rozeznania rynku w zakresie zakupu nowego dźwigu osobowego.

Najkorzystniejsza oferta zakupu i montażu nowego dźwigu wyniosła 194,770,00 zł netto, najdroższa 281.450,00 zł netto. Średnia złożonych ofert wyniosła 247.759,20 zł brutto.

Wartość ta wskazuje na konieczność przeprowadzenia procedury regulowanej ustawą prawo zamówień publicznych.

14 lipca 2023 roku złożyłam wniosek o dofinanansowanie ze środków PFRON zakupu dźwigu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

24 listopada 2023 roku została podpisana umowa z PFRON, w ramach której otrzymaliśmy 80% dofinansowania do zakupu dźwigu ( tj. 198.207,36 zł), wkład własny w wysokości 20% ( 49.551,84zł) zostanie pokryty przez Dom Pomocy Społecznej.

W grudniu 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu, które zakończyło się unieważnieniem na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie na zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego zostało ogłoszone ponownie, aktualnie jest w trakcie przyjmowania ofert. W imieniu DPS dołożono wszelkich starań by jak najszybciej, rzetelnie i sprawnie wyłonić Wykonawcę ww. zadania i dotrzymać terminów harmonogramu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Jednocześnie wskazuję, że przekazanie zdjęcia mieszkańca, który sam wybrał sposób poruszania się po schodach, pomimo schodołaz oraz pomocy oferowanej przez personel, nastąpił w sposób bezprawny. Mieszkaniec złożył do mnie skargę i kazał wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które wykorzystały jego wizerunek bez jego zgody i wiedzy.

Z poważaniem

Ewelina Małecka

 

fot. Internet powiat lubliniecki

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *