DALIŚMY RADĘ! / Czas zmian i wyzwań


Żadnemu z zarządów województwa nie przyszło pracować w tak trudnych i często nieprzewidywalnych okolicznościach, jak obecnemu. Pandemia stała się czasem próby dla wszystkich. Dziś możemy mówić o zdanym egzaminie z odpowiedzialności i skuteczności podjętych działań.

 

 

Ogromna pomoc dla służby zdrowia – nasze województwo, głównie z myślą o walce z pandemią COVID-19 przekazało na ten cel aż 300 mln zł.

To najwięcej w skali całego kraju. Najświeższy przykład wsparcia placówek służby zdrowia, to pomoc adresowana do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Powstało 127 miejsc, w tym 10 łóżek dla dzieci. Szpital otrzymał 1,2 mln zł z budżetu województwa. Wiosną ub. roku uchwalono zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym rozpisanym na lata 2014-2020. Dokument w trybie pilnym trafił do Komisji Europejskiej, zyskując akceptację. Dzięki temu możliwe było przekierowanie 75 mln euro właśnie na walkę z epidemią. W naszym regionie na walkę z COVID-19 pomiędzy szpitale na początek podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodziła z RPO. Radni Sejmiku pozytywnie zaopiniowali wniosek, na mocy którego przyjęto uchwałę o przekazaniu 62 mln zł. Ważną rolę w pracach nad COVID 19 pełnią naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum, którzy zajmują się wyizolowaniem i sekwencjonowaniem genomu wirusa SARS-CoV-2. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie województwa. Laboratorium otrzymało z funduszy unijnych 2,5 mln zł zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wartość całkowita projektu wyniosła ponad 5,2 mln zł. Badania laboratoryjne wykażą też występowanie w próbkach innych patogenów, w tym wirusów grypy. To pierwsze tak dokładne i wieloparametrowe badanie populacji zamieszkującej konkretny rejon Polski. Realizacja projektu ma zakończyć się pod koniec sierpnia. Doposażenie w sprzęt zwiększy ponadto przepustowość oraz wykrywalność COVID-19 – z 5-6 tysięcy testów na dobę nawet do 12 tysięcy.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców – Aż 1,4 miliarda złotych trafiło w 2020 roku na pomoc firmom z Województwa Śląskiego dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Śląski Pakiet dla Gospodarki, zainicjowany przez marszałka Jakuba Chełstowski jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej sygnowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wsparcie w ramach pięciu filarów Pakietu dotyczy następujących działań: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP (360 mln zł), samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia w sektorze (57 mln zł), wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie (20 mln zł). W listopadzie ubiegłego roku zakończono III rundę konkursu „Inwestycje w MŚP”. Do firm, których działalność mocno ucierpiała wskutek pandemii COVID-19, trafiło kolejnych 55 mln zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyły ponad 2200 wniosków, najwięcej w historii. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł. Ostatecznie pula konkursowa wzrosła do 270 mln zł.

 

Nadchodzi zielona rewolucja – W ciągu dekady mamy stać się regionem ekologicznie przyjaznym i tworzyć nowe miejsca pracy w zielonej gospodarce.

I jest to jeden z głównych priorytetów trwającej kadencji obecnego zarządu województwa. 27 i 28 stycznia 2020 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników międzynarodowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to przedsięwzięcie współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawiciele regionów z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych z nową perspektywą finansową UE. Gościem głównym konferencji była komisarz ds. spójności i reform Unii Europejskiej, Elisa Ferreira, która zaakcentowała w swoim wystąpieniu, że transformację można porównać do pewnego rodzaju rewolucji, niosącej w Europie nowy ład, zaś wspólnym celem ma być ochrona naszego zdrowia. W październiku ubiegłego roku radni Sejmiku jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla województwa, którego podstawą jest program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej. W ramach strategii Ministerstwo Klimatu i Środowiska dofinansuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz 34 punkty ładowania. Przedsięwzięcie o wartości ponad 138 mln zł uzyska również wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. otrzymają do 85 proc. wsparcia na zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania.

 

Inwestycyjny boom w Parku Śląskim – Modernizacja Ogrodu Japońskiego i otoczenia Hali Wystaw „Kapelusz” i Świątyni Petrycha, uregulowanie gospodarki wodnej oraz budowa Parku Wielu Pokoleń to bieżące inwestycje realizowane na terenie Zielonych Płuc Śląska.

Za 65 mln zł zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowym wydaniu zajmie około 4 hektarów. Jeszcze w tym roku zakończony zostanie remont ciągów komunikacyjnych.

 

Marszałkowski Budżet Obywatelski – właśnie wystartowała III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy mogli do 16 maja zgłaszać propozycje zadań do zrealizowania w tegorocznej edycji. Na realizację przeznaczonych zostanie aż 10 mln zł! Podobnie jak w minionych edycjach MBO środki zostaną rozdysponowane na dwie pule. 5 mln zł trafi na zadania EKO, kolejne 5 mln zł przeznaczone będzie na zadania REGIO.

 

Odsiecz dla turystyki – Branża tylko w tym roku otrzyma łączną pomoc na kwotę 87,5 mln zł.

W ubiegłym roku było to 3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów. W lutym 12 gmin otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafiło w sumie 8 mln zł. Symboliczne czeki wręczono w Szczyrku. Pomoc ma formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych.

Samorządowy Oskar – Śląskie laureatem nagrody – Europejski Region Przedsiębiorczości

– Nasz region otrzymał prestiżową nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości za najlepszą strategię w zakresie wsparcia gospodarki i przedsiębiorstw w trudnym okresie walki z pandemią. Jest to jednocześnie zapowiedź kontynuacji działań oraz dużego wydarzenia z tym związanego – Europejskiego Forum Przyszłości, które w październiku odbędzie się na Stadionie Śląskim. Śląskie znalazło się w elitarnym europejskim gronie. Nagrodę otrzymali także: Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania), Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Miasto Castelo Branco (Portugalia) i Miasto Gabrovo (Bułgaria) Laureaci otrzymali markę ERP na okres dwóch lat (2021 i 2022), co umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie strategii udanej odbudowy gospodarczej i społecznej


MÓWIĄ LICZBY
W ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od 28 października 2019 do 26 października 2020 zatwierdzono do dofinansowania ponad 1200 wniosków na kwotę 2,5 mld zł. Podpisano 1 137 umów o dofinansowanie projektów na kwotę prawie 2,4 mld zł

 


MÓWIĄ LICZBY
4,4 mld euro
Tyle trafi do Województwa Śląskiego w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Śląskie jest pierwszym regionem w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował. Jeśli doliczymy do tego pieniądze z innych programów, to strumień środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie będzie bezprecedensowy.

 


MÓWIĄ LICZBY
W tym roku wydatki majątkowe województwa wynoszą 775 mln 961 tys. 504 zł. Tu warto zaznaczyć, że od 2016 roku na inwestycje takie, jak wszelkiego rodzaju budowy, modernizacje i zakupy województwo przeznaczało średnio około 32 proc. środków finansowych. W 2016 roku – wskaźnik ten wynosił 27 proc., w ubiegłym roku wzrosły one do 39,9 proc., zaś w tym roku jest to 39,6 proc. wydatków. Ten poziom klasyfikuje nas w krajowej czołówce i świadczy o dynamice rozwoju regionu.

 

 

Jakub Chełstowski
marszałek województwa

– Od marca 2020 roku funkcjonujemy w warunkach pandemii, która mam nadzieję, przede wszystkim wskutek szczepień już wkrótce stanie się przeszłością. Musieliśmy się odnaleźć się w sytuacji, z którą nie miał do czynienia żaden z poprzednich zarządów województwa i to w całej historii. Priorytetem stało się dla nas wsparcie służby zdrowia i pomoc przedsiębiorcom, którzy bardzo mocno ucierpieli przez szarżę koronawirusa, który nie oszczędzał nie tylko naszego zdrowia, ale też gospodarki. Myślę, że z tego kryzysu jako region wychodzimy obronną ręką, o czym choćby świadczy niski poziom bezrobocia. Drugi rok z rzędu mamy rekordowy, liczący blisko 2 mld zł budżet, wszystkie wpisane w grafik inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Przyszłość rysuje się optymistycznie. Śląskie otrzyma 4,4 mld euro z trzech funduszy. Takich pieniędzy w budżecie województwa dotąd nie było.

 

Jan Kawulok
przewodniczący Sejmiku województwa

XLVI Sesja Sejmiku Woj, Slaskiego. N/z radny jan Kawulok.

 

– Ostatni rok był dla nas swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności za region. Tego jednak wymaga od nas społeczeństwo. Uważam, że poradziliśmy sobie z problemami, które wywołała pandemia. Sztuką jest odnaleźć się w trudnych czasach. Ale jestem przekonany, że te wszystkie doświadczenia tylko nas wzmocnią. To dobry moment, aby podziękować za dotychczasową współpracę. Zgoda zawsze buduje.

 

 

RAPORT Z PLACU BUDOWY

Wszystko zgodnie z planem

W tegorocznym budżecie na zadania drogowe zapisano kwotę około 540 mln zł. Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej przeznaczane są także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

fot. Inwestycje drogowe Raciborz Pszczyna

 

Na drogach wojewódzkich kontynuowane są cztery projekty własne o wartości ok. 357 mln zł, z czego ok. 168,6 mln zł to środki unijne. Jest to budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy Rybnika – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (93 mln zł); Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (blisko 131 mln zł); drugi etap przebudowy DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 (96 mln zł) oraz drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913, od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 (ok. 36 mln zł).

Ponad 200 mln zł pochłonie organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Koleje Śląskie i POLREGIO.

27 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację porozumień zawartych z powiatami dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego ich utrzymania.

Największa inwestycja to droga regionalna Racibórz–Pszczyna – obwodnica Raciborza. Arteria, której budowa, nie licząc zapisów w tegorocznym budżecie, zamknie się kwotą 296,1 mln zł, ma być gotowa w lutym 2022 roku. DW 933 jest przebudowywana na długości ponad 23 km (odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana o długości ok. 7,2 km; odcinek II na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna o długości ok. 16,1 km). Finał prac planowany jest na koniec października tego roku. Przebudowa pochłonie ogółem ok. 240,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej na poziomie 140 mln zł. Trwają prace na DW 791 między Zawierciem (DK 78) a Kolonią Poczesna (DK 1). Inwestycja ma zakończyć się do końca stycznia 2022 roku. Do tego czasu ponad 24-kilometrowy odcinek drogi zyska nową nawierzchnię, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Modernizacja kosztować będzie ok. 238,1 mln zł. Pracy jest sporo. Powstają także nowe mosty i przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *