Co gmina Lipie zrobiła już dla mieszkańców w tym roku


Inwestycje w wodociągi i kanalizację, więcej bezpieczeństwa i oszczędności dzięki nowemu oświetleniu ulicznemu, poprawa jakości korzystania przez mieszkańców z wielu miejsc publicznych – to tylko część działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy Lipie w pierwszych miesiącach 2023 roku.

 

 

Samorząd gminy Lipie stawia na inwestycje na rzecz mieszkańców z pełną świadomością tego, że to działania oczekiwane i kluczowe dla dobrego i harmonijnego rozwoju całej gminy. Obecnie realizowane są przedsięwzięcia poprawiające jakość życia mieszkańców w szeregu sfer – od bezpieczeństwa po dogodność korzystania z infrastruktury publicznej.

W bieżącym roku gmina kontynuuje prowadzoną intensywnie od ponad dekady rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Te podstawowe dziś dla życia mieszkańców instalacje samorząd wykonuje aktualnie w Rębielicach Szlacheckich i Szyszkowie oraz w Zimnowodzie.

W dwóch pierwszych z wymienionych miejscowości, czyli w Rębielicach Szlacheckich i Szyszkowie, realizowany jest już drugi etap prac. Pierwszy zakończono w roku ubiegłym.  Na obecne prace wykonywane za 10 867 102,24 zł gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Program Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie nieco ponad 8 mln zł z Polskiego Ładu, które uzupełniła wkładem własnym wynoszącym blisko 2,8 mln zł. W ramach inwestycji w obu miejscowościach powstanie łącznie ponad 4,3 kilometra sieci kanalizacji grawitacyjnej i blisko 1,3 kilometra sieci tłocznej oraz dodatkowe prawie 1,4 kilometra przyłączy. Ta gigantyczna inwestycja w jakość życia mieszkańców Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa rozpoczęła się w styczniu tego roku.

Z kolei w Zimnowodzie gmina realizuje II i III etap budowy kanalizacji oraz wymianę wodociągu z rur azbestowych. Zadanie warte 3 058 534,68 zł jest dofinansowane kwotą ponad 2,3 mln zł z Polskiego Ładu. Obejmuje budowę łącznie 1017 m sieci kanalizacyjnej z przyłączami i 1050,5 m kanalizacji tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Równolegle budowane jest 848,5 m nowego, bezpiecznego wodociągu. Inwestycja przewiduje również odtworzenie uszkodzonych w wyniku robót nawierzchni drogowych. Jednak to nie koniec działań w tej sferze zaplanowanych na bieżący rok. Trzeba bowiem wspomnieć, że gmina pozyskała już 4 999 646 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w Albertowie. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy tego zadania.

Szczególną troską gmina otocza sprawę odpowiedniego dostępu mieszkańców do wody pitnej. Kilkudziesięcioletnie już rozwiązania i instalacje niejednokrotnie dziś okazują się niewystarczające. Gmina prowadzi więc szeroko zakrojony projekt swoistej racjonalizacji systemu dostarczania wody dla mieszkańców. Takie znaczenie ma między innymi rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości. Sumienne nadrabia się niedostatki, o których jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie myślano. Dziś kwestię dostarczania wody rozwiązuje się systemowo i urządza zgodnie z logiką, by nie było niedogodności dla mieszkańców. Przykłady takich działań to budowa sieci łączącej Lipie i Zbrojewsko oraz Lipie i Albertów, a także wodociąg na ulicy Głębokiej w Parzymiechach, zamieniający awaryjne i prowizoryczne, choć używane przez lata długie przyłącza z ulicy Krzepickiej. To świetny przykład, jak solidnym nowym rozwiązaniem gmina zastępuje rozwiązanie nieodpowiadające współczesnym potrzebom.

W zakresie rozwoju sieci wodociągowej w gminie, również są zaangażowane środki Polskiego Ładu (ponad 2,5 mln zł), w Wapienniku powstaje studnia głębinowa zasilana instalacją fotowoltaiczną, która zwiększy podaż wody przede wszystkim we wschodniej części gminy (jej braki były już okresowo wyraźnie odczuwalne). W Lipiu na ulicach: Czereśniowej, Stawowej, Dworskiej, Parkowej, Kresy, Wiśniowej i Kasztanowej powstaje nowy wodociąg – w szeregu tych miejsc zastępujący stary wodociąg z rur azbestowych. To więc realizacja zadania nie tylko z zakresu zaopatrzenia w wodę, ale i bezpieczeństwa mieszkańców.

Gigantyczny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich miesiącach pokazał, jak dalekowzroczna była decyzja o wymianie w gminie Lipie oświetlenia ulicznego ze starych i energochłonnych lamp sodowych na nowoczesne lampy ledowe, mające też możliwość zdalnej regulacji mocy świecenia. Dzięki temu, gdy w szeregu gmin dziś w nocy zupełnie gasną lampy uliczne, by cokolwiek zaoszczędzić, wójt Bożena Wieloch mogła jasno zadeklarować, że nie wyobraża sobie, by w gminie Lipie było w nocy wyłączane to oświetlenie – bo to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, na którym nie można oszczędzać. Jednocześnie nowoczesne lampy pozwoliły osiągnąć redukcję kosztów w porównaniu z czasami sprzed ich wymiany, dlatego wyłączenia nie były potrzebne.

Do tej kwestii gmina podeszła kilkuetapowo. W listopadzie 2019 roku zakończono I etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono wówczas wymianę prawie 400 lamp w 8 miejscowościach: Albertowie, Dankowie, Kleśniskach, Lindowie, Rębielicach Szlacheckich, Szyszkowie, Stanisławowie i Zimnowodzie. Na zadanie gmina pozyskała środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie prawie 390 tys. zł. W roku 2020 gmina przeprowadziła II etap wymiany punków oświetleniowych. Tym razem wymieniono 430 lap w kolejnych 11 miejscowościach: Brzózkach, Chałkowie, Giętkowiźnie, Grabarzach, Julianowie, Lipiu, Natolinie, Rozalinie, Wapienniku, Zbrojewsku oraz części Parzymiech (ul. Zagórze). Na prace również pozyskano środki z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ponad 465 tys. zł).

Trzeci etap, na który gmina pozyskała środki z Polskiego Ładu (prawie 662 tys. zł), podzielony został na trzy zadania. W roku ubiegłym zrealizowano dwa z nich: dowieszono 60 opraw wraz z wysięgnikami na istniejących słupach w miejscach, gdzie występowało niedostateczne doświetlenie pasa drogowego oraz przeprowadzono wymianę lamp w Napoleonie i Parzymiechach (170 opraw), kończąc w ten sposób prace modernizacyjne. Część trzecia, obecna, obejmuje dobudowanie nowych odcinków oświetlenia z lampami ulicznymi. W efekcie oświetlone będzie dodatkowe 3,4 km dróg gminnych: w Albertowie, Dankowie, Lindowie, Lipiu, Napoleonie, Parzymiechach, Troninach i Wapienniku.

 

Szereg realizowanych lub ukończonych już zadań w tym roku dotyczy remiz (świetlic wiejskich). Termomodernizację przeprowadzono w przypadku budynku remizy w Dankowie, docieplenie i prace remontowe realizowane są w świetlicy w Stanisławowie. Na ten rok przewidziano także dokończenie prac remontowych w remizie w Zimnowodzie. W Kleśniskach rozdzielane jest pomieszczenie garażu i kotłowni na dwa osobne pomieszczenia. W Parzymiechach, także w obiekcie OSP, wykonano remont łazienki. W Wapienniku utwardzono teren przy świetlicy i utworzono plac zabaw. Tych prac, jak widać, jest wiele – wprost nie sposób wyliczyć każdy detal. Gmina realizuje je oszczędnie, sposobem gospodarczym, z udziałem doświadczonej i fachowej własnej ekipy. Wszystkie te działania podnoszą w ten czy inny sposób jakość użytkowania tych publicznych obiektów.

W ostatnich latach w gminie Lipie wykonano także remonty i przebudowy dróg w liczbie tak dużej, że niespotykanej nigdy wcześniej w przeszłości. Obecnie z udziałem gminy realizowane są tu inwestycje zarządu dróg krajowych i powiatu, natomiast sama gmina, również w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, wykonała chodnik przy ulicy Stawki w Kleśniskach. Specyficzne ukształtowanie terenu i parametry drogi, wpływające na bezpieczeństwo pieszych, a także wzrastające natężenie ruchu ulicznego – to powody, dla których chodnik ten jest potrzebny. Jego długość to 850 m.

W trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia, ale i o warunki do rekreacji dla wszystkich mieszkańców w gminie Lipie zaawansowane są prace formalne w zakresie przygotowania dwóch ważnych inwestycji. Będzie to budowa boisk sportowych przy szkołach w Lindowie i Parzymiechach. Obszerne zadania warte są uwagi i z pewnością będzie można więcej o nich napisać, gdy się rozpocznie ich realizacja. Jedno jest pewne: w gminie Lipie nie brak inwestycji, więc nie brakuje tematów do opisania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *