Zrealizowana budowa sali gimnastycznej w Borze Zajacińskim


W piątek 26 maja w obecności przedstawicieli Inwestora, Dyrekcji Szkoły, Wykonawcy oraz Inspektorów Nadzoru odbył się odbiór końcowy jednego z ważniejszych zadań realizowanych przez Gminę Przystajń w ostatnich latach – budowy sali gimnastycznej w Borze Zajacińskim. Gmina na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2021 w kwocie 2 451 334,00 zł.

 

 

Oprócz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej obiekt posiada pełny kompleks sanitarno-szatniowy dla uczniów, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla trenerów, salę ćwiczeniową dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Sala jest komunikacyjnie połączona z istniejącymi budynkami szkoły i przedszkola, ale również przewidziano jej dostępność niezależnie od pracy szkoły poprzez odrębne wejścia. Wykonawcą robót budowlanych była Firma POLBAU z Opola, a wartość robót opiewała na kwotę 5 859 560,20 zł. Roboty budowlane rozpoczęto jesienią 2021 roku i były kontynuowane w roku 2022 oraz w roku bieżącym. Ostatecznie zostały zakończone w maju 2023 i odebrane przez komisję odbiorową.

W okresie wakacyjnym planujemy uzyskanie wszystkich pozwoleń budowlanych na użytkowanie budynku, tak, aby w pierwszych dniach września dokonać uroczystego otwarcia obiektu, a co najważniejsze, aby uczniowie mogli użytkować pomieszczenia sali gimnastycznej od początku roku szkolnego. Wierzymy że nowa sala będzie również wykorzystywana poza czasem pracy szkoły przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

Źródło: Gmina Przystajń

 

Foto: GP

 

DG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *