Stanowisko ,,Solidarności” dotyczące sytuacji Teatru im. A. Mickiewicza


Nasza Redakcja otrzymała stanowisko Regionalnej Sekcji Kultury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Regionu Częstochowskiego dotyczące sytuacji Teatru im. A. Mickiewicza.   Regionalna Sekcja Kultury kieruje swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją wynikającą z braku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego w Teatrze A. Mickiewicza w Częstochowie. Poniżej publikujemy pismo.

Regionalna Sekcja Kultury

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Regionu Częstochowskiego

 

 

Częstochowa, 2023-05-23

 

Stanowisko dotyczące sytuacji Teatru im. A. Mickiewicza

Regionalna Sekcja Kultury kieruje swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją wynikającą z braku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego w Teatrze A. Mickiewicza w Częstochowie.

 

Teatrem A. Mickiewicza od blisko 2 lat nie zarządza ani dyrektor naczelny, ani artystyczny. W przeciągu tego czasu zostały ogłoszone 2 konkursy na dyrektora. Niestety żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów, wobec czego władze miasta podjęły decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora w procedurze pozakonkursowej. Propozycję złożono Panu Olafowi Lubaszence, którego kandydatura wzbudziła wiele entuzjazmu zarówno w pracownikach instytucji, jak i mieszkańcach miasta.
Z dniem 1 września 2022 umowa została podpisana.
Niestety w wyniku niedoinformowania przez organizatora o określonych warunkach pełnienia takiej funkcji, Pan Olaf Lubaszenko był zmuszony zrezygnować ze stanowiska dyrektora naczelnego, jednocześnie szukał rozwiązania. Zapewniał o chęci współpracy jako dyrektor artystyczny
i zastępca dyrektora naczelnego. Tym bardziej że plany na sezon zostały przez niego jasno nakreślone i częściowo rozpoczęte.
Niestety rażące lekceważenie i ignorancja urzędników odpowiadających za współpracę z Panem Lubaszenką doprowadziła do zakończenia jakichkolwiek rozmów, a tym bardziej działań dbających o dobro teatru. Przez urzędniczą niekompetencję i lekkomyślność została zmarnowana wielce obiecująca dyrektura znakomitej osobowości artystycznej, jaką niewątpliwie jest Pan Olaf Lubaszenko.  Żal zespołu jest tym większy, że Pan Olaf jest uznanym artystą, który mógł z wielkim powodzeniem poprawić kondycję finansowo – artystyczną teatru.

Kolejnym przykładem niechęci organizatora był brak jakiekolwiek reakcji wobec zaproponowanej pomocy ze strony Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów we wskazaniu kandydata na tymczasowe stanowisko dyrektora pełniącego obowiązki. Miała to być osoba znająca specyfikę funkcjonowania teatru, z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora.
Osoba ta miała przeprowadzić teatr bezpiecznie i rozwojowo do czasu wyłonienia z konkursu nowego dyrektora.
I znów władze rażąco pominęły właściwy interes i dobro instytucji.

Z końcem listopada została powołana Pani Magdalena Woch jako pełniąca obowiązki dyrektora. Do tego czasu pełniła funkcję zastępcy ówczesnego naczelnika wydziału kultury. Pełni obowiązki do dnia dzisiejszego bez wsparcia dyrektora artystycznego zgodnie z  wytycznymi powołującego. Umowa ta kończy się z ostatnim dniem sierpnia 2023r.

Brak ogłoszenia konkursu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do nowego sezonu artystycznego odbiera możliwość startującym kandydatom na właściwe przygotowanie swojej propozycji zarządzania, rozwoju i dobrego funkcjonowania teatru. Pragniemy zaznaczyć, że obietnica szybkiego ogłoszenia konkursu została złożona oficjalnie, kilkukrotnie, zarówno przez wiceprezydenta zajmującego się instytucjami kultury – Jarosława Marszałka, jak i ówczesnego Naczelnika Wydziału Kultury – Aleksandra Wiernego.

Przedłużająca się sytuacja w Teatrze A. Mickiewicza bez dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego prowadzi do oczywistego zahamowania prawidłowego funkcjonowania tak dużej instytucji, jaką jest teatr miejski liczący blisko 80 pracowników.
Brak perspektyw i wyraźnego kierunku działania instytucji mocno dezorganizuje i demotywuje pracę wszystkich działów.
Skandalicznie przedłużająca się sytuacja bezkrólewia pozostawia tak dużą instytucję kultury z bogatymi tradycjami  w stanie zawieszenia. W roku ubiegłym teatr obchodził 95 lat istnienia. Niestety przez opisywaną wyżej sytuację nie odbyły się żadne uroczystości jubileuszowe godne takiej rocznicy.

Dotychczasowa ignorancja władz miasta oraz retoryka odpowiedzi dla OM NSZZ „Solidarność” w teatrze w piśmie z dnia 21 lutego 2023 r. dotyczącego zapytania związanego z konkursem, wskazuje na całkowity brak zainteresowania losami instytucji, a to przecież organizator jest zobowiązany według prawa do jak najlepszego działania na rzecz podlegającej mu instytucji kultury.
Opisywane działania jak ich brak jest wręcz szkodliwy. Nadmienić należy, że wieloletnie niedofinansowanie wszystkich instytucji kultury miasta Częstochowy w dotacji podmiotowej  (w wypadku teatru pokrywa tylko 75% kosztów stałych) znacznie obniża możliwości rozwoju artystycznego, jak i godnego życia wszystkich pracowników kultury miasta.

 

Kierując się najwyższym dobrem Teatru im. A. Mickiewicza, oczekujemy natychmiastowego ogłoszenia uczciwego konkursu, w którym zostanie wyłoniona kompetentna osoba, dbająca o artystyczny wizerunek i dobro instytucji. Niewyobrażalnym byłoby pozostawienie teatru na kolejny, trzeci z rzędu sezon w sytuacji obecnej, co w oczywisty sposób wymierzałoby świadomie we właściwe funkcjonowanie i dobro jedynego teatru instytucjonalnego w mieście.

 

Z Poważaniem

Regionalna Sekcja Kultury
NSZZ „Solidarność”
Regionu Częstochowskiego

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wydział Kultury Miasta Częstochowy

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Pracowników Instytucji Artystycznych

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

Związek Artystów Scen Polskich

Instytut im Z. Raszewskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *