Z życia Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF „Hutnik” / W tym roku Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej świętuje 65-lecie powstania


3 maja 1957r. odbyła się w Warszawie Krajowa Konferencja Założycielska TKKF. Uczestnikami byli działacze sportowi i społeczni; także dawni działacze przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokoła”.

„Celem Towarzystwa jest rozwinięcie działalności, w wyniku której możliwie jak najszybciej można by zaspokoić potrzeby społeczeństwa w dziedzinie wychowania fizycznego w formach łatwo dostępnych i jak najbardziej  wszechstronnych, mających na celu regenerację sił i zdrowia, rozwijania tężyzny fizycznej. Towarzystwo  nawiązuje do wszystkich postępowych tradycji naszej przeszłości w zakresie kultury fizycznej i przyswajać będzie w swej działalności te wszystkie praktyczne osiągnięcia jakie uzyskały organizacje sportu masowego, towarzystw sportowych, robotniczych organizacji sportowych, towarzystwa gmin. <Sokół> i wielu innych.” – czytamy w uchwale założycielskiej TKKF (wyciąg z reprintu dokumentu końcowego Konferencji). To przesłanie przyświeca do dziś poczynaniom ognisk i klubów TKKF. W Częstochowie jeszcze jesienią 1957r. powstała pierwsza jednostka TKKF pod nazwą „Ognisko”, obecnie połączyła się z Klubem Rekreacyjnym „Sportowiec”. Razem z innymi obecnie działającymi klubami tworzą Częstochowski Związek TKKF. Są to KRS-y TKKF „Energosport”, „Pegaz”, „Boronowia”, „Senior”, „Zryw” i „Hutnik”. Razem zrzeszają ok. 1000 członków.

Nasz Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Hutnik” formalnie powstał w 2000 roku. Przejął w całości tradycje i członków regulaminowej jednostki TKKF utworzonej w 1965r przy Hucie Częstochowa. Stąd mamy prawo szczycić się w tym roku 57-letnim stażem organizacyjnym. Ostatnie Walne Zebranie Przedstawicieli Członków na wniosek Zarządu podjęło uchwałę o uhonorowaniu najwyższym wyróżnieniem organizacyjnym klubu kolegów o najdłuższym stażu członkowskim i z przekroczonym 70 rokiem życia  tytułem „Honorowego Członka TKKF”. Wyróżnienie otrzymało 17 członków, z których 15 pracowało w Hucie Częstochowa. Wszyscy mogą się pochwalić tytułem instruktora sportu różnego szczebla. Wielu z nich było funkcyjnymi ds. sportu
i rekreacji oraz KO na obiektach wczasowo-kolonijnych huty. Zarząd zobowiązano do uroczystego spotkania jubileuszowego. Odbyło się takie w plenerze tj. 24 VI 2022r w „Owczarkowej Zagrodzie” w Wąsoszu. Zaproszenie skierowano do wszystkich członków, a do jubilatów imiennie. Przybyło ich 9. W części oficjalnej przy kawie i ciastkach wręczono wyróżnionym dyplomy „Honorowego Członka KRS TKKF Hutnik”. Wręczał zaproszony wiceprezes CzZ TKKF kol. Jerzy Kowalski. Prezes „Hutnika” Maciej Żmudziński przekazał mu ryngraf pamiątkowy dla CzZ TKKF. Po części oficjalnej gospodyni Zagrody zaprosiła obecnych do zwiedzenia mini zwierzyńca
i opowiedziała wiele ciekawostek o żyjących tam zwierzętach. Spotkanie upłynęło w przyjacielskiej atmosferze i zakończyło się biesiadą przy piwie z miejscowego browaru oraz pieczonkami, kiełbaską i kaszanką z grilla.

Na zdjęciu od lewej: Stefan Polis, Włodzimierz Kochanowski, Edward Lizura, Lech Uznański, Stanisław Parkitny, Krzysztof Ujma, Jerzy Kowalski, siedzą: Maciej Żmudziński, Jan Toczek, Andrzej Kurzyński. Zdjęcie wieńczą elementy skromnej dekoracji niewidocznej na zapleczu. Ponadto listę jubilatów uzupełniają: Ewa Biernacka, Mieczysław Połacik, Tomasz Borowski, Zbigniew Hak, Waldemar Maciński, Tomasz Wójcik, Jerzy Wiekiera, Maciej Wolski.

ZG TKKF ogłosił, że centralne obchody Jubileuszu 65 lat TKKF odbyły się podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu dla Wszystkich „Aktywni dla Niepodległej” Sieraków Wielkopolski 16 – 19 czerwiec  2022 r. W imprezie wzięło udział ok. 550 uczestników z 7 województw. Śląskie zajęło II m-ce w klasyfikacji generalnej. Z Częstochowy było 15 uczestników, w tym z „Hutnika” 5. Podczas tamtejszych zawodów sportowych open członek naszego klubu zdobył I m-ce w szachach, a drugi w tenisie m-ce II; co generalnie można policzyć za sukces. W tym czasie ZG TKKF opublikował „Kurier TKKF” Biuletyn Informacyjny nr 1/2022  wydanie jubileuszowe specjalne zatytułowane: „65 lat działalności pod flagą TKKF”. Na 50 stronach prezentuje historię powstania TKKF. Życiorysy obecnych członków ZG oraz zarys działań wojewódzkich organizacji TKKF. Dostępny w internecie.

/-/ Maciej Żmudziński – prezes

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.