Pierwsze miejsce dla UJD


Wśród uczelni pedagogicznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza znalazł się na pierwszym miejscu rankingu ,,Perspektywy”. W gronie uczelni technicznych z kolei Politechnika Częstochowska wspięła się na ósmą pozycję. 

Fundacja Edukacyjna ,,Perspektywy” co roku publikuje cztery rankingi   –  Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów.  UJD zatriumfował w zestawieniu uczelni pedagogicznych, za sobą  zostawiając Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2 miejsce) i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (3 miejsce), a także jeszcze jedną uczelnię krakowską i słupską. W zeszłorocznym rankingu tego typu szkół UJD był na 3 miejscu; w 2021 roku z kolei – na 2.

Całkiem nieźle w swojej kategorii wypadła też Politechnika Częstochowska, która uplasowała się na 8 pozycji – ex aequo z Politechniką Krakowską i Politechniką Lubelską. Warto odnotować, że PCz została oceniona wyżej niż np. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie czy Wojskowa Akademia Techniczna oraz politechniki w ośrodkach pod różnymi względami porównywalnymi z Częstochową – czyli Białymstoku, Kielcach, Rzeszowie, Opolu, Bydgoszczy i Koszalinie.

W ogólnym rankingu – czyli rankingu uczelni akademickich – konkurencja jest ogromna, ośrodki o długiej historii, ogromnym potencjale i dorobku klasyfikowane są obok uczelni ze średnich miast czy takich, które dopiero zaczynają piąć się w akademickiej hierarchii. Dość powiedzieć, że na czele tego ogólnego zestawienia jest Uniwersytet Warszawski, a zaraz za nim – Uniwersytet Jagielloński. W tym roku Politechnika Częstochowska znalazła się na 32 pozycji tej listy – i jest to awans z 38, co należy podkreślić. Z kolei UJD zajął miejsce w siódmej dziesiątce (miejsca 61–70), czyli wyżej niż szereg szkół z tak silnych centrów akademickich jak Wrocław, Kraków czy Warszawa.

Zespół ,,Perspektyw” pod uwagę bierze prawie 30 wskaźników podzielonych na 7 obszarów: prestiż szkoły, losy jej absolwentek i absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukową, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie. Na czele kapituły stoi prof. Michał Kleiber.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *